Proiect didactic LLR- „Copiii şi păsărelele”după Eugen Jianu

Proiect didactic

Clasa: a IV-a;

Aria curriculară: Limbă şi comunicare;

Disciplina: Limba şi literatura română;

Unitatea de învăţare: Bucuriile iernii;

Tema: Textul narativ;

Subiectul: Copiii şi păsărelele, după Eugen Jianu;

Tipul lecţiei: comunicare – însuşire de noi cunoştinţe;

Obiective de referinţă:

3.1 -să sesizeze rolul ilustraţiilor ce însoţesc un text;

3.2 -să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit (literar-nonliterar);

3.3 -să citească conştient, corect, fluent şi expresiv texte cunoscute;

3.4-să citească în mod conştient şi corect un scurt text necunoscut;

3.5 -să identifice secvenţele narative, dialogate şi descriptive dintr-un text;

Obiective operaţionale:

Cognitive:

O. 1- să citească fluent, corect, conştient şi expresiv un text;

O. 2-să specifice autorul, personajele,spaţiul şi timpul acţiunii;

O. 3- să formuleze întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul textului;

O.4- să utilizeze cuvinte şi expresii noi în enunţuri proprii;

O5 – să definească părţile de vorbire învăţate (substantivul, adjectivul, verbul);

O.6-să rezolve corect exerciţiile de vocabular propuse;

Psihomotorii

  -să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei;

Afective:

manifestarea interesului pentru citirea textului;

exprimarea liberă propriile păreri, gânduri şi sentimente;

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, problematizarea, brainstormingul, exerciţiul, cadrane, observaţia.

Materiale şi mijloace didactice: manuale, caiete, fişe de lucru, laptop, păsări origami, căsuta,forme de cărticele, imagini cu păsări

Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe

Bibliografie:

Limba si literatura română,manual pentru clasa a IV-a , Autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihailescu,  Aramis, 2006   , pagina 68  

Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Braşov, 2010,Autor: Mariana Noriel, paginile: 43, 51,62, 65,70, 75, 97,99<

Programa scolară Limba şi literatura romănă, clasa a IV-a , 2004 MEN

Proiect-didactic-română.doc ()

  • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Platforma educațională Academiei ABC vă oferă cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link