Proiect didactic Educație plastică-Obţinerea nuanţelor

Proiect didactic

Clasa: a  IV-a;

Aria curriculară: Arte;

Disciplina: Educaţie plastică;

Unitatea de învăţare: Amestecuri cormatice şi acromatice;

Tema: Obţinerea nuanţelor;

Subiectul: ,,Căsuţe multicolore’’;

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi;

Obiective de referinţă:

1.2. să utilizeze tehnicile specifice materialelor selectate (tehnici ale culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici ale colajului etc.) ;

2.1. să compare rezultatele amestecurilor cromatice şi acromatice din punct de vedere al tehnicii utilizate;

Obiective operaţionale:

Cognitive

O1 – să răspundă corect la întrebările despre tipurile de culori învăţate;

O.2.- să denumească în penajul păsărilor prezentate culorile observate;

O3 – să utilizeze corect tehnica de lucru propusă;

O4 -să realizeze compoziţii plastice utilizând elementele de limbaj plastic amintite;

O5 -să lucreze curat si îngrijit;

O6 -să participe la evaluarea lucrărilor prin raportare la criteriile date;

Psihomotorii:

 – să utilizeze corect a ustensilele de lucru;

 – să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul lucrului şi pe tot parcursul orei;

Afective:

– dezvoltarea spiritului artistic;

– dezvoltarea limbajului artistico-plastic;

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observarea sistematică;

Mijloace didactice: bloc de desen, acuarele, pensule, șerveţele, păsări origami, căsuţă macheta, planşe model, laptop, videoproiector;

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

Bibliografie:

Curriculum naţional – Programe şcolare pentru clasa a IV – a, Bucureşti, 2004;

Educaţie plastică, clasa a IV-a , Autori: Maricica Huţupaşcu, Elena Nechifor, Ed. Euristica, 2003, pagina.13-14;

Proiect-didactic-educaţie-plastică.doc ()

  • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Echipa Academiei ABC se străduie să vă ofere cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link