Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020 s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile O.M. Nr. 4950/2019 din 27 august 2019  (modificat prin O.M. nr. 4.307/21.05.2020).

► Ordin nr. 4.441/02.06.2020 pentru modificarea și completarea ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat – 2020

► Ordin nr. 4.341/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale – examenul naţional de Bacalaureat 2020 + Norme metodologice de aplicare a O.M. nr. 4. 341/27.05.2020Subiectele și baremele primei etape se pot consulta aici:  AICI

Pe data de 30.06.2020 s-au afișat rezultatele obținute de absolvenții clasei a XII-a, iar pe 30.06.2020 și 01.07.2020 s-au putut depune contestații, urmând ca rezultatele finale să se afișeze pe data de 05.07.2020.

În acest an, rezultatele elevilor sunt secretizate prin intermediul unor coduri personale, primite de candidați în timpul probelor scrise.

Photo by Ekrulila from Pexels

  • Articole autor

Profesor pentru învățământ primar și director adjunct la Școala Gimnazială Comișani, localitatea Comișani, județul Dâmbovița.
14 ani vechime, gradul didactic I.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link