Proiectarea unității de învățare – Trăsături morale ale persoanei

Clasa: a III-a

Disciplina: Educație civică

Unitatea de învățare: Trăsături morale ale persoanei

Perioada: săpt. 4-11/7 ore

Competențe specifice:

1.1 Explorarea calității de persoană pe care o are orice om

1.2 Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei

1.3 Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului

2.1 Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, plantele, animalele

2.3 Explorarea unor relații existente în cadrul grupului

3.1 Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru

3.3 Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității locale

Nr.

crt.

ConținuturiC. sp.Activități de învățareResurseEvaluare
1.Bunătatea și răutatea

1.1

1.2

1.3

2.1

2.3

3.1

3.3

– ex. de recunoaștere în situații diferite a trăsăturilor unui personaj

– ex. de identificare a trăsăturilor unei persoane în contexte familiare

– desprinderea moralei unor fabule

– identificarea unor proverbe/zicători care ilustrează trăsături morale ale persoanei

– identificarea propriilor trăsături morale, exercițiul ,,Oglinda sufletului”

– exerciții de argumentare/dramatizare a unor proverbe

– ex. de identificare a modalităților de corectare comportamentelor greșite

– ex. de identificare a altor trăsături morale pozitive/negative care intră în sfera celor două

– joc de rol: dialog între Bunătate și Răutate

manualul, caietul elevului

ilustrații, lecturisuplimentare

conversația, exercițiul, dramatizarea, problematizarea

act. individuală, frontală și pe grupe

observarea sistematică

ev. orală

autoevaluare

portofoliu

2.Respectul și lipsa de respect

1.1

1.2

1.3

2.1

2.3

3.1

3.3

– ex. de exprimare a propriei opinii în legătură cu fapte reale din universul apropiat al copilului

– ex. de simulare a unor situații provocate de respect/lipsa de respect

– ex. de argumentare a propriei opinii (,,Este Goe un model?”)

– ex. de identificare dintr-o listă a situațiilor care dovedesc respectul sau lipsa de respect

– ex. de identificare a atitudinii corecte atunci când au comis o greșeală

manualul, caietul elevului

ilustrații, lecturisuplimentare

conversația, exercițiul, dramatizarea, problematizarea

act. individuală, frontală și pe grupe

observarea sistematică

ev. orală

autoevaluare

portofoliu

3.Sinceritatea și minciuna

1.1

1.2

1.3

2.1

2.3

3.1

3.3

– ex. de identificare în propriul comportament de situații în care a mințit

– realizarea unui model de a recunoaște atunci au mințit, argumentarea necesității de a spune adevărul

– analiza/ dramatizarea unor proverbe referitoare la adevăr/minciună

– ex. de dialog între cele două personaje Adevărul și Minciuna

– realizarea unui chestionar privitor la cauzele minciunilor și alcătuirea unui top al acestora

– joc de rol ,,Dacă aș fi Pinocchio, aș…………”, „Dacă aș fi Iliuță (Banul muncit,A. Mitru), aș………..”

manualul, caietul elevului

ilustrații, lecturisuplimentare

conversația, exercițiul, dramatizarea, problematizarea

act. individuală, frontală și pe grupe

observarea sistematică

ev. orală

autoevaluare

portofoliu

4.Curajul, frica, lașitatea

1.1

1.2

1.3

2.1

2.3

3.1

3.3

– ex. de completare a unor tabele cu trăsături morale ale unor personaje

– ex. de diferențiere a diferitelor tipuri de comportament fricos, ascultător, curajos, laș, prudent

– ex. de identificare în viața de toate zilele de situații și comportamente potrivite trtăsăturilor studiate

– ex. de identificare de personaje din lecturi, desene animate care dau dovadă de curaj

– ex de analiză a unor citate din istorie despre diferiți conducători sau luptele purtate de ei

– ex. de identificare a unor meserii în care curajul este una din trăsăturile de bază

– ex. de alcătuire a unui top al motivelor de frică

manualul, caietul elevului

ilustrații, lecturisuplimentare

conversația, exercițiul, , problematizarea

act. individuală, frontală și pe grupe

observarea sistematică

ev. orală

autoevaluare

portofoliu

5.Modestia și lipsa de modestie

1.1

1.2

1.3

2.1

2.3

3.1

3.3

– ex. de exprimare a propriei opinii în legătură cu fapte reale din universul apropiat al copilului

– ex. de simulare a unor situații din viața reală

– ex. de dramatizare a unor proverbe

– desprinderea moralei unor fabule

– mimarea unei atitudini modeste/lipsită de modestie

– discuții privind consecințele unui comportament lipsit de modestie și modalitățile de corectare a acestuia

– ex. de completare de propoziții lacunare cu termeni potriviți

manualul, caietul elevului

ilustrații, lecturisuplimentare

conversația, exercițiul, dramatizarea, problematizarea

act. individuală, frontală și pe grupe

observarea sistematică

ev. orală

autoevaluare

portofoliu

6.Încrederea și lipsa de încredere

1.1

1.2

1.3

2.1

2.3

3.1

3.3

– conversații din care să reiasă importanța încrederii în sine și în ceilalți

– analiza unor comportamente din mediul apropiat al elevilor, comportamente ce duc la pierderea încrederii

– alcătuirea unei liste cu trăsături de caracter ce duc la acordarea încrederii unei persoane

– individual, alcătuirea unei liste cu persoanele în care are cea mai mare încredere, argumentând

– ex. joc: ,,Ești singur acasă și sună un străin la ușă, cum procedezi?”, „Mergând spre casă oprește o mașină și te roagă să-i conduci spre…., ce faci?”

– studiu de caz: „Petrică și lupul”

manualul, caietul elevului

ilustrații, lecturisuplimentare

conversația, exercițiul, dramatizarea, problematizarea

act. individuală, frontală și pe grupe

observarea sistematică

ev. orală

autoevaluare

portofoliu

7.Recapitulare/Evaluare

1.1

1.2

1.3

2.1

2.3

3.1

3.3

– ex. de recunoaștere în situații diferite a trăsăturilor unui personaj

– ex. de identificare a trăsăturilor unei persoane în contexte familiare

– identificarea și comentarea unor proverbe

– ex. de completare a unor tabele cu trăsături de caracter pozitive și negative, identificarea elementelor definitorii a fiecăreia

– rezolvarea unui test de evaluare

– identificarea propriilor trăsături morale, exercițiul ,,Oglinda sufletului”, reluare și comparare cu aceeași temă realizată în prima oră a unității de învățare, compararea lucrărilor, analiza schimbărilor survenite și a motivelor ce au dus la aceste schimbări

manualul, caietul elevului

ilustrații, lecturisuplimentare

conversația, exercițiul, dramatizarea, problematizarea

act. individuală, frontală și pe grupe

fișe de evaluare

portofoliu

probă scrisă

În proiectarea acestei unități de învățare am încercat să proiectez activitățile pornind de la exemple concrete din mediul apropiat al elevilor, dacă e posibil chiar din clasa noastră, analizându-le și dezbătând problemele cu care ne-am confruntat. Am continuat apoi cu exemple de personaje din literatură (fabule, povestiri, citate din istorie, proverbe, zicători) al căror comportament și trăsături morale le-am analizat. Am generalizat apoi, identificând cauzele comportamentelor greșite, dar și modalitățile de corectare, evidențiind compotamentele pozitive. Consider că în urma studierii acestei unități de învățare, elevii vor aplica ceea ce au învățat și își vor corecta unele comportamente. De altfel, în prima activitate a unității am propus exercițiul ,,Oglinda sufletului”, exercițiu pe care l-am refăcut în ultima oră a unității, pentru a putea compara și analiza ce s-a mai schimbat în viziunea lor asupra propriilor trăsături morale. Educația civică nu este o disciplină teoretică, este mai mult despre aplicarea normelor moral-civice în viața de toate zilele.

Proiectarea unei unități de învățare – Trăsături morale ale persoanei-înv.Moroianu-Doina.docx (106 Descărcări)

 Autor: Moroianu Doina

Autor: Moroianu Doina

Învățătoare cu o vechime la catedră de 31 ani.

Scroll to Top
Copy link