Fișă de lucru Recapitulare – Înțelegerea textului (9)CLR_clasa-I_recapitulare_12.pdf ()

  • Articole autor

Funcția didactică: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria
Vechimea în învățământ la 1 sept. 2020: 39 de ani
Grad didactic: I

Scroll to Top
Copy link