Evaluare-Analiza senzorială a pâinii

Iordache Carmen

Iordache Carmen

Profesor la Liceul Tehnologic ,,Gheorghe Miron Costin”, Constanța în învățămănt liceal/dual, filiera-tehnologică, aria curriculară -Tehnologii, domeniul-industrie alimentară

Scroll to Top
Copy link