Jocul culorilor

Grupa: mică

Domeniul: Științe

Categoria de activitate : Activitate matematică

Mijloc de realizare: Joc didactic

Scopul : formarea deprinderii copiilor de a alcătui grupuri de obiecte după criteriul formă și culoare; formarea şi dezvoltarea percepţiei cromatice şi educarea atenţiei, memoriei şi gândiri.

Sarcina didactică:

  • Alcătuirea grupurilor de obiecte după anumite criterii formă și culoare

Regulile jocului:

Copiii sunt împărtiț în echipe de câte 4. Educatoarea așează pe sol mingi de diferite culori. Când furnica ridică o minge, echipa numită de educatoare caută mingile de aceeași culoare cu mingea furnicăi și le aşează pe panoul cu tubul care are culoarea mingii lor, apoi denumesc grupa de mingi formată (în coş s-a format o grupă de mingi roşii, galbene, verzi, albastre).

Elemente de joc: căutarea mingii, închiderea şi deschiderea ochilor, furnica, strângerea mingilor de diferite culori, mişcare, gruparea copiilor, surpriză şi aplauze.

Resurse materiale: furnică, mingi de diferite culori, cercuri, coşuri, suport cu tuburi pentru sortarea culorilor, cercuri colorate;

Desfăşurarea jocului:

Jocul didactic se va desfăşura astfel:

Educatoarea așează pe sol mingile de diferite culori. Când furnica ridică o minge, echipa numită de educatoare caută mingile de aceeași culoare cu mingea furnicăi și le pun pe panoul cu tubul care are culoarea mingii lor, apoi denumesc grupa de mingi formate şi copiii se prind de mână în formă de cerc, se învârt în jurul coșului cu mingi cântând ,,rotundă și galbenă este mingea mea” (formează și denumesc grupa de mingi formată). Așa se procedează și cu celelalte echipe. Întrecerea, mișcarea, aplauzele, aprecierile educatoarei mențin atmosfera afectivă, de plăcere, pe fondul căreia se realizează din plin sarcina didactică.

Complicarea jocului :

Vor fi numiţi trei copii de către furnică, să grupeze mingile după culori, precizând acțiunea îndeplinită: ,,Am format grupa mingilor roșii”( galbene, albastre). La semnalul furnicii, copiii închid ochii. În acest timp se ascunde o grupă de mingi sau se strecoară o minge de altă culoare. La alt semnal, copiii deschid ochii, privesc grupele de mingi și unul dintre ei spune ce grupă de mingi lipsește sau ce culoare are intrusul din grupă.

În finalul jocului didactic, educatoarea va așeza pe sol trei cercuri de culoare roșu, galben sau albastru și solicită copiilor să se grupeze în cercul preferat.

Apetrei Silvia

Apetrei Silvia

Profesor învățământ preșcolar la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.26, Iași, gradul didactic I, vechime în învăţământ de 19 ani;

Scroll to Top
Copy link