Evaluare Materiale de bază şi auxiliare utilizate în confecţii

Mândru Voichița

Mândru Voichița

Profesor titular discipline din aria curriculară Tehnologii, aferente Domeniului de pregătire profesională, Industrie textilă și piele la Liceul Teoretic ”EMIL RACOVIȚĂ”, Baia Mare, gradul didactic I.

Scroll to Top
Copy link