Joc didactic-”Ne pregătim pentru excursie”

Scopul:perfecționarea exprimării coerente,corecte și expresive;exersarea folosirii celor mai variate forme gramaticale și respectarea regulilor cu privire la acordul între subiect și predicat;activizarea vocabularului cu cuvinte referitoare etapele și obiectele necesare unei excursii ,educarea atenției voluntare;dezvoltarea imaginației creatoare.
Sarcina didactică:să continue expunerea începută de un coleg și s-o întrerupă la momentul potrivit creând atmosfera de așteptare.
Regulile jocului:copiii trebuie să continue expunerea povestitorului după ce a fost întreruptă ,găsind elemente corespunzătoare sensului celor spuse anterior.Întreruperea se face la semnalul educatoarei însoțită de Stop,continuarea ova face copilul în direcția căruia se va îndrepta paleta cu culoare verde.
Material didactic:paletă roșie și paletă de culoare verde.
Indicații pentru organizarea și desfășurarea jocului:
Copiii vor sta pe scăunele așezate în semicerc.Pentru a-i învăța pe copii să compună o poveste în colectiv ,respectând o succesiune logică a acțiunilor se poate folosi în introducere un model al educatoarei sau o înregistrare a unei scurte povestiri referitoare la tema jocului.
Un alt mod de a sprijini copiii în compunerea povestirii este de a le indica începutul sau a le reactualiza anumite reprezentări despre obiectele necesare unei excursii ,fie prin ilustrații,fie în mod verbal.
În cursul jocului ,educatoarea va avea grijă să indice oprirea expunerii în așa fel încât să poată fi continuată în mod logic de următorul copil.De asemenea se va interveni atunci când copiii deviază de la subiectul stabilit,de la firul povestirii.
Jocul se poate relua în nenumărate ocazii schimbând tema în funcție de unele impresii recente ale copiilor.El poate fi aplicat și cu ocazia repetării unor povești cunoscute de copii.În acest caz copiii sunt stimulați să expună un episod din poveste și să nu se întrerupă după fiecare frază.
Varianta:
Grupa de copii împărțită în 3-4 echipe va fi lăsată să compună o povestire în legătură cu tema propusă.Eventual se pot stabili variante:excursie la mare,la munte,la fermă,la grădina zoologică,etc.Fiecare echipă își compune povestea pe care apoi o expune în fața grupei fie de către un singur copil,fie de către 2-3 copii.La sfârșitul jocului se alege cea mai frumoasă povestire ,iar echipa care a compus-o devine câștigătoare,

Picture of Vlasin Iulia Ioana

Vlasin Iulia Ioana

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit Nr 12. Bistrița, grad didactic II, vechime în învățământ de 14 ani;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link