Joc didactic ,,De-a cuvintele”-Exemplificare Popa Tanda de Ioan Slavici

Scopul: activizarea şi îmbogăţirea vocabularului.

Sarcina jocului: să spună cât mai multe cuvinte care încep cu un anumit sunet.

Desfăşurarea jocului: Cadrul didactic va scrie pe tablă, o literǎ. De exemplu: litera „r”. Se cere elevilor să spună cuvinte care încep cu sunetul. Jocul se poare desfăşura şi sub formă de competiţie. Câştigă elevii care pot spune cuvinte cu sunetul indicat respectând toate cerinţele formulate de propunător.

Exemplificare: Popa Tanda de Ioan Slavici
R- rǎbdǎtor
R-respectuos
R-raṭional
R-realist
R-relaxat.
   Jocurile prezentate au, în majoritatea lor, ca element dinamic întrecerea între grupe de elevi sau chiar între elevii întregului colectiv, făcându-se apel nu numai la cunoştinţele lor, dar şi la spiritul de echipă, disciplină, ordine, coeziune în vederea obţinerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte copiilor emoţii, bucurii, satisfacţii.
    Prin libertatea de gândire şi acţiune, o activitate didactică trebuie să includă elemente proprii jocului, surpriza, aşteptarea, ghicirea, întrecerea.
Jocul este în esenţă o activitate de învăţare al cărei efort, datorită atractivităţii, elevii nu îl simt. Ba dimpotrivă, îl doresc.
Realizarea unui joc presupune mai multe etape:
-pregătirea jocului;
-pregătirea materialului necesar;
-pregătirea clasei în vederea desfăşurării jocului;
-desfăşurarea jocului;
-recompense.
    Jocul este extrem de plăcut elevilor. Aceştia au ocazia să-şi imagineze continuarea acţiunii, punându-şi astfel în valoare potenţialul creator.
    Prin jocul didactic le cultivăm elevilor dragostea pentru studiu, le stimulăm efortul susţinut şi îl deteminăm să lucreze cu plăcere, cu interes, atât în cadrul lecţiilor, cât şi în afara lor.
Să nu uităm spusele poetului Blaga, atribuind copiilor versurile: ,,Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul”.
     Organizat şi desfăşurat metodic, jocul didactic are o profundă implicaţie în viaţa elevilor şi o valoare instructiv-educativă deosebită.

Iancu Lucreția

Iancu Lucreția

Profesor de Limba și literatura română la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Umbrǎreşti

Scroll to Top
Copy link