Joc didactic matematic ,,Detectivii”

Scop:
-consolidarea deprinderii de a raporta cantitate la număr şi a numărului la cantitate;
-sesizarea locului unui număr în şirul numeric (limitele 1-5);
-verificarea deprinderii de a efectua operaţii de adunare şi scădere cu una şi două unităţi în limitele 1-5;

Obiective:
-să numere în limitele 1-5;
-să determine locul fiecărui număr în şirul numeric 1-5 stabilind vecinii,
-să rezolve operaţii simple de calcul oral folosind simboluri matematice.

Sarcina didactică:
-stabilirea locului unui număr în şirul numeric;
-raportarea corectă a numărului la unitate şi a unuităţii la număr; efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere cu una sau două unităţi.

Regulile jocului:
Copilul numit de educatoare va corecta greşeala şi va primi insigna de detectiv. Dacă răspunde corect este aplaudat , dacă greşeste alt copil va corecta greşeala. În a doua parte a jocului, copilul indicat a fi detectiv va număra elementele unei mulţimi şi va spune dacă doreşte să adauge sau să ia un element.

Elemente de joc: ghicirea, aplauzele, întrecerea.

Materialul didactic: cifre, siluete cu oameni de zăpadă, mături, fulgişori, insigna de detectiv.

Desfăşurarea jocului:
Educatoarea le propune copiilor să fie detectivi. Ei trebuie să descopere mai multe mistere.
1.Pe un panou sunt aşezate cifrele în dezordine. Copii trebuie să aşeze cifrele în ordine crescătoare şi apoi descrescătoare.
2.Educatoarea aşează o cifră pe panou, iar copii afişează vecinii numărului dat;
3.Educatoarea aşează două cifre diferite pe panou, iar copii trebuie să aşeze cifrele intermediare.

Exemplu: 2 şi 5. Copiii aşează 3 şi 4.
4.Educatoarea prezintă imagini cu un anumit număr de elemente, iar copii vor vor forma grupe cu tot atâtea, cu un element mai mult sau cu un element mai puţin .

Variantă:
Copilul ales detectiv va trebui să caute vecinul unui număr şi să formeze o grupă cu tot atâtea elemente câte arată cifra. Apoi va spune dacă doreşte să mai adauge sau să ia un element.

Exemplu: Caută vecinul mai mare al lui 4 şi formează o grupă cu tot atâtea elemente.
Adaugă sau ia un element! Un alt copil va rezolva şi afişa exerciţiul: 4+1=5

Matei Georgeta

Matei Georgeta

Profesor învățământul preșcolar la Școala Gimnazială ,,Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa

Scroll to Top
Copy link