Joc didactic-Vrei să-mi spui?

Scop: consolidarea deprinderii de a alcătui propoziţii simple şi dezvoltate, verificarea şi
consolidarea cunoştinţelor copiilor despre fructele şi legumele de toamnă.
Conţinut: cunoştinţe despre fructele şi legumele de toamnă. Obiective operaționale:
-să denumească imaginea de pe jeton; -să formuleze întrbări pornind de la imaginea dată;
-să precizeze caracteristici ale fructelor și legumelor;
-să spele fructele și legumele necesare pentru salata de fructe.
Sarcina didactică: recunoaşterea şi denumirea imaginii, formularea corectă a
răspunsurilor la întrebările educatoarei sau ale unui elev.
Regulile jocului: copilul care formulează răspunsul la prima întrebare a educatoarei, câştigă dreptul de a formula următoarea întrebare pentru un alt coleg.
Elemente de joc: mișcarea, mânuirea materialelor, aplauzele, surpriza.
Materiale didactice: jetoane cu legume şi fructe de toamnă, fructe, fund de bucătărie,
cuţit de plastic, castroane.
Desfăşurarea jocului:
Pe masa educatoarei sunt jetoane cu imagini din două categorii: fructe şi legume. Copiii au o minge pe care o dau din mână în mână până când educatoarea spune ,,Stopˮ. Copilul la
care s-a oprit mingea alege un jeton şi îl va denumi. Apoi educatoarea va adresa prima întrebare despre obiectul ales, iar un copil va formula răspunsul într-o propoziţie corectă din punct de vedere gramatical.
Ex: Vrei să-mi spui ce este para?
Para este un fruct.
Copilul care a dat răspunsul corect poate formula următoarea întrebare pentru colegi.
Ex: Vrei să-mi spui ce culoare are para?
Vrei să-mi spui unde creşte para?
Vrei să-mi spui ce putem face din pere?
Răspunsurile corecte sunt aplaudate, iar jocul continuă până când copiii epuizează întrebările referitoare la imaginea aleasă. Jocul continuă până la terminarea jetoanelor
selectate.
Varianta 1
Educatoarea alege o imagine, copiii o denumesc şi precizează două caracteristici ale
acestui obiect. Copiii vor formula propoziţii dezvoltate cu aceste cuvinte.
Ex: galben- dulce; Para este galbenă şi are un gust dulce.
Varianta 2
Copiii vor formula ghicitori despre fructe şi legume.
Evaluarea jocului:
Copiii vor realiza o salată de fructe.

Picture of Filote Teodora

Filote Teodora

Profesor învățământ preșcolar la Școala Gimnazială Nr. 1 Fârțănești, Structura Grădinița Nr. 1

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link