Recapitulare 1-Școlile muzicale naţionale din sec. al XIX-lea

Incze Lilla

Incze Lilla

Profesor de Educaţie muzicală specializată la Colegiul de Muzică ,,Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca, specializarea muzică de cameră la Colegiul de Muzică « Sigismund Toduţă » Cluj-Napoca. Preocupări care vizează aspecte ale interdisciplinarităţii în procesul instructiv-educativ specific învăţământului preuniversitar muzical. Coordonator de numeroase proiecte şi activităţi şcolare şi extraşcolare : cursuri de măiestrie, schimburi inter-şcolare, ateliere etc;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link