Activităţi pentru dezvoltarea competenţelor emoţionale

Tema: Cutiile fermecate cu emoţii!
Competenţa generală: competenţe emoţionale
Competenţa specifică: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor
Obiective:
-Să identifice emoţiile trăite;
-Să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen;
-Să asocieze trăirile emoţionale cu un anumit context.
Materiale: cutii, cartonaşe cu emoţii (bucurie, furie, tristeţe, teamă, surprindere, dezgust).
Durata:10-15 minute
Procedura de lucru: Se pun într-o cutie toate cartonaşele cu emoţii pozitive, iar în cea de-a doua pe cele cu emoţii negative. Se cere fiecărui copil să scoată din cele două cutii câte un cartonaş, astfel încât să aibă în mână un cartonaş reprezentând o emoţie pozitivă (bucurie, surprindere) şi una negativă (furie, tristeţe, teamă). Cereţi fiecărui copil să identifice denumirile emoţiilor de pe cartonaşe şi să se gândească la o situaţie în care s-a simţit bucuros, respectiv o situaţie în care a simţit: furie, tristeţe, teamă, dezgust.
Dezvoltăm această competenţă deoarece: permite copiilor să achiziţioneze prerechizitele necesare conştientizării trăirilor emoţionale şi sprijină copiii în dobândirea cunoştinţelor care le permit să transmită în mod adecvat mesajele cu conţinut emoţional.

Tema: Cum mă simt azi…
Competenţa generală: competenţe emoţionale
Competenţa specifică: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor
Obiective:
-Să conştientizeze emoţiile trăite;
-Să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen.
Durata:10-15 minute
Materiale :coli de hârtie, creioane colorate
Procedura de lucru: Se împarte copiilor colile de hârtie şi creioane colorate. Copiii sunt să deseneze cum se simt. La final, se cere fiecărui copil să arate colegilor şi să denumească emoţia desenată. Fiecare copil este încurajat să povestească despre o situaţie în care a trăit o emoţie asemănătoare celei desenate. Se dezvoltă această competenţă deoarece: permite copiilor să achiziţioneze prerechizitele necesare conştientizării trăirilor emoţionale proprii. Ajuta copiii să dobândească strategii adecvate de reglare emoţională şi ulterior de relaţionare optimă cu ceilalţi.

Tema: Harta emoţiilor!
Competenţa generală: competenţe emoţionale
Competenţa specifică: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor
Obiective:
-Să identifice emoţiile de bucurie, furie, tristeţe, teamă, surprindere, dezgust;
-Să exprime corect emoţia observată;
-Să eticheteze corect emoţiile prezentate.
Durata:10-15 minute
Materiale: ,,harta emoţiilor”, poveste
Procedura de lucru:
Se citeşte copiilor o poveste. Acolo unde se pot identifica reacţii emoţionale ale personajelor, se cere copiilor să le indice cu ajutorul ,,hărţii emoţiilor”. Împreună cu copiii se identifică etichetele verbale corespunzătoare fiecărei emoţii. Se poate repeta această activitate în mai multe situaţii, utilizând diferite poveşti.
Dezvoltăm această competenţă deoarece:permite copiilor să achiziţioneze prerechizitele necesare conştientizării trăirilor emoţionale proprii şi ale celorlalţi: Ajută copiii să dobândească strategii adecvate de reglare emoţională şi ulterior de relaţionare optimă cu ceilalţi.

BIBLIOGRAFIE
1.Ştefan C.A., Kallay, E. (2007), Ghid practic pentru educatori, Editura ASCR, Cluj-Napoca;
2.Petrovai, D. (2012), coordonator, Pentru un copil sănătos emoţional şi social – ghid practic pentru educatorul care construieşte încredere!, Editura V&I Integral, Bucureşti;

Gurlui Mihaela

Gurlui Mihaela

Profesor învățământ preșcolar titular la Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă, Alexandria, grad didactic I. Studii absolvite, Universitatea din Pitești, Facultatea de Stiinte ale educației, (2012), Master-Educație Timpurie, UPIT

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link