Activităţi pentru dezvoltarea competenţelor sociale

Tema: Ami ne învaţă despre reguli!
Competenţa generală: competenţe sociale
Competenţa specifică: respectarea regulilor
Obiective:
-Să se familiarizeze cu regulile;
-Să cunoască comportamentele aferente regulilor;
Durata:10-15 minute
Materiale: poster cu reguli, povestea
Procedura de lucru:
Etapa I: Copiii se aşează în cerc. Se prezintă copiilor posterul cu reguli. Se cere copiilor să descrie regulile pornind de la desenele prezentate.
Etapa II: Citiţi copiilor povestea pentru a le reaminti regulile sau pentru a-i familiariza cu cele noi. Discutaţi împreună cu copiii conţinutul poveştii. (,,Credeţi că lui Ami i-a plăcut ce a văzut la grădiniţă?”, ,,Ce credeţi că i-a plăcut?”, ,,Ce nu i-a plăcut?”, ,,Cum credeţi că ar trebui să se comporte copiii?”). La finalul poveştii se cere copiilor să descrie regulile prezentate.
Dezvoltăm această competenţă deoarece: ajută copiii să dezvolte complianţă faţă de reguli şi să înţeleagă ulterior faptul că orice comportament are consecinţe permite copiilor să dezvolte sentimentul de control şi siguranţă, deoarece regulile fac mediul predictibil.

Tema: Să exersăm regulile împreună cu Ami!
Competenţa generală: competenţe sociale
Competenţa specifică: respectarea regulilor
Obiective:
-Să se familiarizeze cu conţinutul regulilor;
-Să exerseze comportamentele aferente regulilor;
Durata: 10-15 minute
Materiale: poster cu reguli,scenarii pentru reguli
Procedura de lucru:
Etapa I: Prezentaţi copiilor posterul cu reguli şi reactualizaţi împreună cu aceştia conţinutul regulilor. Încurajaţi-i să le descrie cu ajutorul desenelor de pe poster.
Etapa II: Spuneţi copiilor că veţi exersa regulile cu ajutorul personajului Ami. Modelaţi învăţarea regulilor prin joc de rol pe baza unor scenarii.
Dezvoltăm această competenţă deoarece: ajută copiii să dezvolte complianţă faţă de reguli şi să înţeleagă ulterior faptul că orice comportament are consecinţe permite copiilor să dezvolte sentimentul de control şi siguranţă, deoarece regulile fac mediul predictibil.

Tema: Ami ne învaţă să fim responsabili!
Competenţa generală: competenţe sociale
Competenţa specifică: respectarea regulilor
Obiective:
-Să cunoască consecinţele respectării sau nerespectării regulilor;
-Să facă distincţia între comportamente adecvate şi comportamente inadecvate;
Durata:10-15 minute
Materiale: poster cu reguli, poveste
Procedura de lucru: Discutaţi cu copiii conţinutul poveştii ,,Ami îi vizitează pe copii la grădiniţă”. Dacă este nevoie citiţi povestea din nou. Identificaţi împreună cu copiii consecinţele nerespectării regulilor aşa cum reies din poveste. Stabiliţi recompensele pentru comportamentele adecvate, precum şi sancţiunile pentru cele inadecvate.
Dezvoltăm această competenţă deoarece: ajută copiii să dezvolte complianţă faţă de reguli dezvoltă autonomia şi favorizează responsabilizarea copilului faţă de propriul comportament.

BIBLIOGRAFIE
1.Ştefan C.A., Kallay, E. (2007), Ghid practic pentru educatori, Editura ASCR, Cluj-Napoca;
2.Petrovai, D. (2012), coordonator, Pentru un copil sănătos emoţional şi social – ghid practic pentru educatorul care construieşte încredere!, Editura V&I Integral, Bucureşti;

Gurlui Mihaela

Gurlui Mihaela

Profesor învățământ preșcolar titular la Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă, Alexandria, grad didactic I. Studii absolvite, Universitatea din Pitești, Facultatea de Stiinte ale educației, (2012), Master-Educație Timpurie, UPIT

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link