Jocuri de mișcare în aer liber

    Primul adevăr de mult confirmat, este faptul că jocul reprezintă o necesitate vitală pentru copilul aflat în dezvoltare. A desconsidera această realitate înseamnă a-l frusta pe copil de un drept inalienabil, ceea ce cu siguranţă va avea efecte nefavorabile asupra eveoluţiei sale ulterioare.
   Al doilea motiv izvoreşte din opiniile psihologilor şi pedagogilor, care afirmă că prin joc copilul învaţă, se formează, ceea ce înseamnă că pentru copil jocul reprezintă munca, binele, idealul de viaţă.
   Al treilea motiv, este faptul că prin joc reuşim să cunoaştem cu adevărat copilul.

Schimbarea cuiburilor:
Materiale: cercuri
Copiii stau în mijlocul cercului. La comanda: ,,schimbăm cuiburile”, fiecare preșcolar părăsește cercul și ocupă altul. Jocul se repetă de mai multe ori!

Cursa șoriceilor:
Preșcolarii se împart în două echipe, egale ca număr. Prima echipă formează cercul și reprezintă ,,Capcana șoriceilor”. A doua echipă este reprezentată de ,,șoriceii” care stau împrăștiați în afara cercului. Copiii care formează capcana se rotesc în cerc și recită versurile:
,Șoricei neastâmpărați
Totul o să ne stricați!
O capcană am construit
Și cu voi s-a isprăvit!
Pe măsură ce se recită versurile, șoriceii din echipa a doua aleargă pe tot terenul. Vor intra și ieși din cerc. La semnalul educatoarei copiii care formează capcana se ghemuiesc, strâng brațele și nu lasă să iasă din cerc ,,șoriceii” prinși. Jocul continuă cu schimbarea rolurilor.

Gândește-te bine! (Domeniul Știință + Domeniul Psihomotric)
Obiective:
Să identifice soluţiiile matematice având ca suport sugestiile motrice ale educatoarei;

Materiale:
 cercuri, mingi,
Organizare și desfășurare:
Pe terenul de joc se așează 9 cercuri. În cadrul primei echipe de 9 copii, trei vor avea câte trei mingi, trei câte două şi trei câte una; ei sunt așezați în funcție de numărul mingilor, în ordinea:3, 2, 1, ocupând fiecare un cerc de plecare și având mingile asupra lor; li se cere ca începând cu primul să așeze mingile în cercul din față în așa fel încât adunate pe orizontală sau verticală să fie 6; întrecerea se desfășoară contratimp iar educatoarea înregistrează timpul necesar unei echipe pentru a așeza corect mingile în cercurile din față.

Reguli:
concurentul nu va pleca de la locul său dacă cel dinaintea sa nu a revenit la loc și nu i-a atins umărul cu palma;
în momentul în care se observă că un copil așează greșit mingea sau mingile, educatoarea îi spune: gândește-te bine!
în momentul când mingile au fost așezate corect, se anunță timpul realizat și devine câștigătoare echipa care a realizat cel mai scurt timp;
la reluare următoarea echipă va aduce mingile la cercurile de plecare și va aștepta startul; acest joc solicită mult gândirea;

Fodor Lucia-Aurelia

Fodor Lucia-Aurelia

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit Nr.12, Târgu Mureș, cu o vechime în învățământ de 40 de ani, nivel licență și master în Consiliere psihopedagogică, curs postuniversitar;
Profesor de sprijin -persoane cu CES, membru în Corpul de Experți pe management, membru în Corpul de evaluatori, metodist ISJ din 2012, coordonator de proiecte județene;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link