Joc de mișcare ,,Ursul și albinele”

SCOPUL: Dezvoltarea deprinderilor motrice care necesită orientare spațială și temporară.
OBIECTIVE:
să execute corect exercițiile de mers și alergare;
să răspundă motric la o comandă dată;
să-și dezvolte spiritul de echipă;
să respecte regulile stabilite.
Formaţie de lucru: 2 – 3 grupuri în locuri marcate

REGULILE JOCULUI:
1.Dacă o ,,albină” prinde ursul și îl ,,înțeapă”, copiii fac schimb de roluri;
2.Dacă ursul reușește să ,,fure” miere și să o mănânce, o ,,albină” este pedepsită de ,,regină” și dată afară din joc;
3.,,Regina” nu are voie să fugă după urs;
4.Ultima care iese afară din joc este ,,regina”;
5.Dacă nu mai sunt ,,albine” care să apare ,,stupii” sau ,,boabe” de miere, jocul se încheie.

Materiale care pot fi utilizate: măști de albine, coroniță pentru ,,regina albinelor”, mască de urs, cretă, cercuri, ,,stupi”, ,,flori”

DESFÃŞURAREA JOCULUI:
    Copiii pot fi împărțiți în două-trei echipe, egale ca număr, așezate în interiorul unor „faguri” desenați pe sol cu creta sau realizați prin alte metode. Copiii sunt „albinele”, iar fagurii „stupii”. Un ,,stup” va avea atâtea ,,boabe” cu miere câte ,,albine” are ,,stupul”. Un copil va fi desemnat ,,regina albinelor”.
Un copil, care reprezintă „ursul”, stă ghemuit într-un colț al terenului de joc, iar în jurul lui se trasează un cerc care reprezintă „bârlogul ursului”.
    La o distanță nu prea mare, se delimitează (cu creta pe sol, o sfoară sau altceva la alegere) un spațiu care reprezintă „grădina cu flori”.
     La semnalul ,,reginei”, „albinele” ies din stupi, zumzăind și dând din aripi, întocmai ca atunci când zboară prin grădină ca să culeagă nectar.
„Ursul”, tiptil, legănându-se, se îndreaptă spre unul din „stupi” pentru a mânca miere. „Albinele”, în alergare revin la „stup” pentru a-l îndepărta pe „urs”, înțepându-l. ,,Regina albinelor” nu are voie să fugă după urs. Acesta aleargă spre bârlog, urmărit de ,,albine”. Dacă „albinele” prind „ursul” înainte ca el să ajungă la „bârlog”, cea care l-a atins trece în locul „ursului”, iar el ia locul „albinei”. Dacă ,,ursul” reușește să mănânce ,,miere”, ,,regina” pedepsește o ,,albină” și o dă afară din joc și jocul continuă. Jocul poate continua până nu mai sunt ,,albine” pentru apărarea ,,stupilor” sau ,,boabe” de miere.

Curelariu Cătălina

Curelariu Cătălina

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Iași, cu o experiență profesională de 22 de ani;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link