Știați că…

-Templul grandios închinat lui Jupiter Heliopolitanul, din Baalbek (Heliopolis, ulterior), ocupă o suprafaţă de 270 x 120 metri, construcţia sa întânzindu-se pe mai multe secole, din epoca lui August până în secolul al III-lea al erei noastre?

-Ierusalimul a fost dărâmat, pentru întâia oară, de către Nabucodonosor al II-lea, rege al Babilonului (604-562 î.e.n), în anul 587, iar locuitorii săi au fost duşi în aşa-numita „robie babilonică”?

-Zicala „adevărul îl face pe diavol să roşească” provine dintr-o replică din teatrul lui Shakespeare?

-Opera istorico-politică „Il Principe” („Princepele”), scrisă de către Niccolo Machiavelli (1469-1527), a fost dedicată lui Cezar Borgia?

-Întreaga operă poetică a lui Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891) a fost realizată până la vârsta de 19 ani?

-Cel mai renumit scriitor de comedii al Greciei antice a fost Aristofan (secolul al V-lea î.e.n.)?

-Opera lui William Shakespeare a fost atribuită, de către unii specialişti, politicianului şi filozofului sir Francis Bacon de Verulam (1561-1626)?

-Prometeu a fost vărul lui Zeus, unul dintre fiii titanului Iapet, fiind considerat, într-o versiune mitologică, chiar creatorul oamenilor, pe care i-a modelat din lut, după asemănarea zeilor, şi le-a dat viaţă cu ajutorul focului?

-Zeiţa Atena a ieşit, la naştere, din capul lui Zeus, care o înghiţise de teamă să nu aibă aceeaşi soartă ca tatăl său, Cronos?

-Zeiţa răzbunării era Nemesis, care îi urmărea şi îi pedepsea pe muritori pentru crimele săvârşite de ei şi, în general, pentru excesele de orice fel?

-Mulţi zei şi eroi mitologici au stat la baza sfinţilor din religia creştină: Jupiter – Sf. Petru, Apollo – Sf. Mihail, Marte – Sf. Martin, Isis – Sf. Fecioara, Buddha – Sf. Iosafat?

-Cântecul „Gaudeamus igitur” a fost compus de către preotul german Kindleben?

-Marea tragediană Sarah Bernhardt a continuat să joace pe scenă, cu toate că i se amputase un picior?

-Cel care a compus cele mai multe simfonii (107) a fost Joseph Haydn (1732-1809)?

-În Antichitate, pentru a „însemna” cântecele, vechii greci s-au folosit de literele alfabetului, sistem literal menţinut la popoarele anglo-saxone până azi ( C = do, D = re, E = mi, F = fa, G = sol, A = la, H = şi, B = si bemol etc.)?

-Cuvântul „jazz” provine de la numele cântăreţului şi dansatorului negru Jasbo Brown, căruia prietenii îi spuneau Jas sau Jaz?

-Cea mai lungă peşteră din România, cunoscută încă din antichitate, este peştera „Topolniţa”, care se întinde de-a lungul a 11 km?

-Cea mai veche republică europeană este San Marino, fiind întemeiată în 1263, statul numărându-se şi printre statele cu cea mai densă populaţie din lume?

-Mexicul este, conform Constituţiei sale, o uniune de state (Statele Unite Mexicane)?

-Cel mai frânt lanţ de munţi din lume este lanţul Carpaţilor?

-În creaţia literară a lui Jules Verne, au fost anticipate printre altele: videotelefonul, construcţia uzinei integral automatizate, radiolocaţia, utilizarea industrială şi practică a energiei solare?

-Creionul a fost inventat, în 1790, de către chimistul parizian Nicolas-Jacques Conté (1755 – 1805)?

-Caratul, unitatea de măsură pentru cantitatea de aur dintr-un aliaj (un aliaj de un carat conţine aur în proporţie de 1/24) şi pentru greutatea pietrelor preţioase – egală cu 0.2g –, aminteşte, prin numele său, de sâmburii de roşcovă cu care se cântăreau, altădată, micile pietre preţioase?

-Pe un kilometru pătrat de uscat, trăiesc mai multe insecte decât oameni pe întregul pământ?

-Existent de peste 300 de ani, bacalaureatul devine examenul care încheie studiile de nivel mediu, din 1808, în cadrul reformei învăţământului din Franţa?

-Deşi au trecut mai bine de 22 de veacuri de când se foloseşte batista, ea a fost multă vreme apanajul păturilor dominante ale societăţii, intrând în uzul general de-abia la mijlocul secolului al XVII-lea?

-Prima legătură telefonică din ţara noastră a fost realizată în 1882, iar prima centrală s-a instalat în 1885, având … trei abonaţi?

-Un miliard de minute înseamnă mai mult de 19 secole?

– Sensurile de „sălbatic”, „distrugător”, „violent”, atribuite termenului „vandal”, au derivat în urma jafului din anul 455 a acestui trib de origine germanică asupra Romei, provocând mari distrugeri şi acte de violenţă?

– În 20 de ani, un fumător, care consumă 20 de ţigări pe zi, inhalează 7 kg de gudron?

– În timp de un an, pleoapele unui om se închid şi se deschid de circa 7 milioane de ori?

– Francezii pronunţă 350 de silabe pe minut, japonezii – 319, iar englezii emit 220 de silabe pe minut; americanii, deşi vorbesc aceeaşi limbă, pronunţă doar 150-175 de silabe pe minut?

– Dintr-o tonă de lemn uscat, se pot extrage 140 kg de alcool etilic?

– În 1942, în luna iulie, în apa Sucevei, a fost prins un păstrăv de 5,15 kg şi cu lungimea de 85 cm?

Picture of Hreban Camelia

Hreban Camelia

Profesor de Limba și literatura română la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, cu vechime de 25 de ani în învățământ;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link