Publicare RED și Soft educațional

Publică resurse educaționale deschise/soft educațional pe platforma noastră și beneficiezi de certificate și adeverințe.

Anul școlar 2023-2024

Publicare RED/Soft educațional conform Ordinului nr. 4308/22.04.2024

Înscrierile pentru publicare RED și Soft educațional au ajuns la final!

Mulțumim cadrelor didactice care s-au înscris pentru publicarea de resurse educaționale deschise pe platforma noastră!

Persoanele care au trimis materiale, dar nu au plătit încă sunt rugate să plătească într-un termen cât mai scurt.

Dacă vă doriți și alt tip de perfecționare, vă oferim posibilitatea de a publica în revista noastră online înregistrată cu ISSN sau vă puteți înscrie la Simpozion Național înregistrat de asemenea cu ISSN.

Echipa Academia ABC

Materiale didactice publicare RED

Materiale didactice publicare RED Diferențiat

Pentru pachetul RED Diferențiat se acceptă 2 materiale, cu condiția să fie specificat în fiecare material categoria de diferențiere: ameliorare/recuperare, dezvoltare, asistența psihopedagogică,
pentru sprijin și adaptare curriculară

Exemplu:

Fisă de lucru Matematică Clasa a-II a – Ameliorare/Recuperare

Fisă de lucru Matematică Clasa a-II a – Dezvoltare

Materiale didactice Soft educațional

Test online clasele P-XII;

Criterii pentru publicare test online:

Toate testele trebuie să totalizeze 100 puncte, prin urmare pot fi elaborate sub următoarele variante:

 -10 exerciții a câte 10 puncte fiecare;

Itemii folosiți în elaborarea testelor online:

-cu alegere duală;

– cu alegere multiplă a răspunsului;

-completare de răspuns scurt (un singur răspuns per întrebare sau exercițiu)

Pentru îndrumare, vă recomandăm modelele noastre de teste:

https://academiaabc.ro/teste_si_evaluari/teste-online/

Exemple formulare test online:

1.Domnia lui Al.I. Cuza s-a desfășurat între anii:                                    10puncte

a)1853-1856;    b) 1859-1866;   c) 1866-1914 ;  d) 1914-1927

10p 1. O clasă are 25 de elevi din care 13 sunt băieţi.

Cât la sută din efectivul clasei sunt fete?

 1. 48% B. 52% C. 48 D.52

-răspunsurile corecte vor fi bolduite;

Materialele se acceptă doar în format .doc, .docx,  .pdf, .ppt, .pptx grupate în arhivă (.zip, .rar) sau individual și încărcate în formularul din această pagină.

Se acceptă 2 materiale didactice per cadru didactic pentru RED și RED Diferențiat.

Se acceptă max 4 materiale didactice per cadru didactic pentru RED Complet.

Pentru Soft educațional se primește 1 material.

Termeni și condiții

Responsabilitate

* Ne rezervăm dreptul de a selecționa materialele didactice și articolele care vor apărea pe platforma noastră cât și forma în care vor apărea.

*Materialele didactice respinse nu vor apărea sub nicio formă pe platforma academiaabc.ro

*Platforma academiaabc.ro nu omologhează RED-uri ca mijloace de învățământ, ci doar publică RED-uri conform OM 4308/22. 04. 2024

Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.

*Recomandăm cadrelor didactice participante să consulte politica de acceptare și validare a RED-urilor publicate pe AcademiaABC de către ISJ-urile de care aparțin deoarece fiecare ISJ își personalizează fișa de evaluare pentru obținerea gradației de merit, înainte de înscriere!

*Nu ne asumăm responsabilitatea față de politicile inspectoratelor școlare județene de acceptare a certificatelor și adeverințelor obținute!

IMPORTANT!!!

Platforma noastră publică RED-uri conform OM 4308/22. 04. 2024

Resursă educațională publicată în format electronic pe platforme educaționale destinate elevilor/mijloc de învățământ;

⇒ OM 4308/22. 04. 2024– Ministerul Educației

*Autorii își asumă întreaga responsabilitate privind materialele care intră sub incidența legilor de copyright, precum și corectitudinea acestora.

Materialele trebuie să fie creație originală, să nu conțină elemente cu copyright(imagini, texte copiate din altă parte), decât în cazul în care elementele sunt CC(Creative Commons), iar în acest caz se precizează autorul și link către sursă

Resurse recomandate pentru imagini fără copyright:

https://pixabay.com/

https://unsplash.com/

https://www.pexels.com/royalty-free-images/

https://www.freepik.com/

Fiecare material didactic trebuie să fie formatat într-un mod corect, să conțină un titlul descriptiv, să conțină disciplina și clasa căreia se adresează materialul.

Pașii spre publicare

1. Materialele vor fi trimise spre verificare prin intermediul formularului din pagină în vederea aprobării acestora;

2. Dacă materialele sunt acceptate, veți primi ulterior o factură proformă pe care o veți plăti în termen de maxim 10 zile.

3. După efectuarea plății, veți trimite pe mail-ul [email protected] dovada de plată.

4. Materialele vor fi publicate pe platformă în cel mai scurt timp posibil de la primirea dovezii de plată, iar adeverințele vor fi trimise pe email în termen de maxim 60 zile de la data primirii dovezii de plată.

Criterii pentru publicare materiale didactice:

* Nu se acceptă materiale didactice care conțin greșeli gramaticale sau de ortografie!

-Numele și prenumele trebuie scrise cu diacritice atât în formularul de înscriere cât și în material.

-Materialele trebuie să conțină titlu și clasa, scrise pe prima pagină a fișierului.

-Materialele trebuie să fie în format .doc, .docx,  .pdf și grupate în arhivă (.zip, .rar) și încărcate în formularul din pagină.

-Materialele din categoria Curiozități/Știați că? trebuie să aibă o structură logică a informațiilor prezentate și verificată veridicitatea acestora.

-Toate materialele care fac parte din categoria Curiozități, Știați că? trebuie redactate în format .doc, docx, maxim 2 pagini A4.

Articolele care depășesc 2 pagini de A4 trebuie să aibă și un cuprins.

Pachet RED

Preț și Beneficii / Cadru didactic
125 Ron
 • Certificat R.E.D(Resurse Educaționale Deschise), an școlar 2023-2024(crit. 1. i. 5);
 • Adeverință de publicare RED pe platforma educațională digitală, an școlar 2023-2024 (crit. 1. i. 5);
 • Adeverință de utilizare a platformei academiaabc.ro, an școlar 2023-2024 (crit. 1.c);
 • Adeverință de voluntariat, an școlar 2023-2024 (crit. 3.c);
 • Rubrică AUTOR (Se află pe pagina materialului publicat de către cadrul didactic);
 • Link-urile cu materialele publicate pe platformă;
 • Important! Pe adeverința de publicare se vor menționa titlurile materialelor publicate!
 • Toate adeverințele se trimit în format electronic PDF!

Pachet RED Diferențiat

Preț și Beneficii / Cadru didactic
125 Ron
 • Certificat R.E.D Diferențiat(Resurse Educaționale Deschise Diferențiate), an școlar 2023-2024 (crit. 1. i. 6);
 • Adeverință de publicare RED Diferențiat pe platforma educațională digitală, an școlar 2023-2024 (crit. 1. i. 6);
 • Adeverință de utilizare a platformei academiaabc.ro, an școlar 2023-2024 (crit. 1.c);
 • Adeverință de voluntariat, an școlar 2023-2024 (crit. 3.c);
 • Rubrică AUTOR (Se află pe pagina materialului publicat de către cadrul didactic);
 • Link-urile cu materialele publicate pe platformă;
 • Important! Pe adeverința de publicare se vor menționa titlurile materialelor publicate!
 • Toate adeverințele se trimit în format electronic PDF!

Pachet RED Complet

Preț și Beneficii / Cadru didactic
* Se specifică pe materiale care sunt cele diferențiate !
210 Ron
 • Certificat R.E.D + Certificat R.E.D Diferențiat(Resurse Educaționale Deschise Diferențiate), an școlar 2023-2024 (crit. 1. i. 5 și i.6);
 • Adeverință de publicare RED + Adeverință de publicare RED Diferențiat pe platforma educațională digitală, an școlar 2023-2024(crit. 1. i. 5 și i.6);
 • Adeverință de utilizare a platformei academiaabc.ro, an școlar 2023-2024 (crit. 1.c);
 • Adeverință de voluntariat, an școlar 2023-2024 (crit. 3.c);
 • Rubrică AUTOR (Se află pe pagina materialului publicat de către cadrul didactic);
 • Link-urile cu materialele publicate pe platformă;
 • Important! Pe adeverința de publicare se vor menționa titlurile materialelor publicate!
 • Toate adeverințele se trimit în format electronic PDF!

Pachet Soft educațional

Preț și Beneficii / Cadru didactic
145 Ron
 • Adeverință creare soft educațional (crit. 2.d);
 • Adeverință de utilizare a platformei academiaabc.ro, an școlar 2023-2024 (crit. 1.c);
 • Adeverință de participare la realizarea de platformă de e-learning, an școlar 2023-2024(crit. 2.d);
 • Rubrică AUTOR (Se află pe pagina materialului publicat de către cadrul didactic);
 • Link-ul cu materialul publicat pe platformă;
 • Important! Pe adeverința de creare soft educațional se va menționa titlul materialului publicat!
 • Toate adeverințele se trimit în format electronic PDF!
NOU

Dacă vă doriți și alt tip de perfecționare, vă oferim posibilitatea de a publica în revista noastră online înregistrată cu ISSN sau vă puteți înscrie la Simpozion Național/participare Conferință Națională înregistrat de asemenea cu ISSN.

Înscrierile pentru publicare RED și Soft educațional au ajuns la final!

Mulțumim cadrelor didactice care s-au înscris pentru publicarea de resurse educaționale deschise și soft educațional pe platforma noastră!
 

Echipa Academia ABC

Formular cerere publicare RED și Soft educațional

Nume și prenume(scris cu diacritice) - Vor fi trecute pe factură și adeverințe
Școala de proveniență și funcția (Pentru adeverințe)
Email
Pentru contact rapid
Adresa dvs. de domiciliu(necesară pentru generare factură)
Trimite-ne câteva informații despre activitatea ta profesională.
Faceți clic sau trageți fișierele în această zonă pentru a le încărca.
Faceți clic sau trageți fișierele în această zonă pentru a le încărca.Puteți încărca până la 4 fișiere.

Distribuie pe:

Facebook
Twitter
Scroll to Top
Scroll to Top
 • 795 Facebook
 • Email
 • Imprimă
 • Copiază legătura
Copy link