Publică pe platforma Academia ABC (R.E.D)

Publică resurse educaționale deschise pe platforma noastră și beneficiezi de certificate și adeverințe. Preț: 110 lei per cadru didactic!

Publicare RED conform Ordin Nr.3551/2022, MO 378/15.04.2022

Înscrierile pentru publicare RED au ajuns la final!

Mulțumim cadrelor didactice care s-au înscris pentru publicarea de resurse educaționale deschise pe platforma noastră!

Persoanele care au trimis materiale, dar nu au plătit încă sunt rugate să plătească într-un termen cât mai scurt. 

Dacă vă doriți și alt tip de perfecționare, vă oferim posibilitatea de a publica în revista noastră online înregistrată cu ISSN sau vă puteți înscrie la Simpozion Național înregistrat de asemenea cu ISSN.

Echipa Academia ABC

Informații Resurse educaționale deschise

Metodologia şI criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, Anexă la ordinul ministrului educaţiei nr. 3551/07.04.2022

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial, liceal,profesional, postliceal

Resursă educaţională validată de inspectoratul școlar și publicată în format electronic pe platforme educaţionale destinate elevilor/mijloace de învăţământ – 5 P

*Se recomandă categoriei de cadre didactice mai sus menționată, ca înainte de a se înscrie,  să ia legătura cu inspectoratul școlar de care aparține și să afle dacă vor fi validate resursele educaționale deschise publicate pe Academia ABC (academiaabc.ro).

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar,
învăţământ special, profesori consilieri, profesori logopezi

Resursă educaţională publicată în format electronic pe platforme educaţionale destinate
elevilor/mijloace de învăţământ – 4 P

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control

Resursă educaţională publicată în format electronic pe platforme educaţionale destinate
elevilor/mijloace de învăţământ – 4 P

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi
cluburile copiilor

Resursă educaţională publicată în format electronic pe platforme educaţionale
destinate elevilor/ mijloace de învățământ – 8 P

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor

Resursă educaţională publicată în format electronic pe platforme educaţionale
destinate elevilor/ mijloace de învățământ – 6 P

Ce tip de materiale didactice acceptăm:

Materialele se acceptă doar în format .doc, .docx,  .pdf, grupate în arhivă (.zip, .rar) și încărcate în formularul din pagină.

Se acceptă 2 materiale didactice per cadru didactic.

Menționăm că pe certificatul R.E.D va fi trecut numărul de resurse educaționale elaborate pe platforma noastră!

Termeni și condiții

Responsabilitate

* Ne rezervăm dreptul de a selecționa materialele didactice și articolele care vor apărea pe platforma noastră cât și forma în care vor apărea.

*Materialele didactice respinse nu vor apărea sub nicio formă pe platforma academiaabc.ro

*Platforma academiaabc.ro nu omologhează RED-uri ca mijloace de învățământ, ci doar publică RED-uri conform OM 3551/2022

Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.

*Recomandăm cadrelor didactice participante să consulte politica de acceptare și validare a RED-urilor publicate pe AcademiaABC de către ISJ-urile de care aparțin deoarece fiecare ISJ își personalizează fișa de evaluare pentru obținerea gradației de merit, înainte de înscriere!

*Nu ne asumăm responsabilitatea față de politicile inspectoratelor școlare județene de acceptare a certificatelor și adeverințelor obținute!

IMPORTANT!!!

Platforma noastră publică RED-uri conform OM 3551/2022: 

Resursă educațională publicată în format electronic pe platforme educaționale destinate elevilor/mijloc de învățământ;

⇒ OM 3551_2022 – Ministerul Educației

METODOLOGIA ŞI CRITERIILE

*Autorii își asumă întreaga responsabilitate privind materialele care intră sub incidența legilor de copyright, precum și corectitudinea acestora.

Materialele trebuie să fie creație originală, să nu conțină elemente cu copyright(imagini, texte copiate din altă parte), decât în cazul în care elementele sunt CC(Creative Commons), iar în acest caz se precizează autorul și link către sursă.

Resurse recomandate pentru imagini fără copyright:

https://pixabay.com/

https://unsplash.com/

https://www.pexels.com/royalty-free-images/

https://www.freepik.com/

Fiecare material didactic trebuie să fie formatat într-un mod corect, să conțină un titlul descriptiv, să conțină disciplina și clasa căreia se adresează materialul.

Pașii spre publicare

1. Materialele vor fi trimise spre verificare prin intermediul formularului din pagină în vederea aprobării acestora;

2. Dacă materialele sunt acceptate, veți primi ulterior o factură proformă pe care o veți plăti în termen de maxim 10 zile.

3. După efectuarea plății, veți trimite pe mail-ul [email protected] dovada de plată.

4. Materialele vor fi publicate pe platformă în cel mai scurt timp posibil de la primirea dovezii de plată, iar adeverințele vor fi trimise pe email în termen de maxim 60 zile de la data primirii dovezii de plată.

Criterii pentru publicare materiale didactice:

* Nu se acceptă materiale didactice care conțin greșeli gramaticale sau ortografice!

-Numele și prenumele trebuie scrise cu diacritice atât în formularul de înscriere cât și în material.

-Materialele trebuie să fie în format .doc, .docx,  .pdf și grupate în arhivă (.zip, .rar) și încărcate în formularul din pagină.

-Materialele din categoria Curiozități/Știați că? trebuie să aibă o structură logică a informațiilor prezentate și verificată veridicitatea acestora.

-Toate materialele care fac parte din categoria Curiozități, Știați că? trebuie redactate în format .doc, docx, maxim 2 pagini A4.

Articolele care depășesc 2 pagini de A4 trebuie să aibă și un cuprins.

Publicare pe platfomă

Preț și Beneficii / Cadru didactic
Ron 110
 • Certificat R.E.D(Resurse Educaționale Deschise), an școlar 2022-2023;
 • Adeverință de publicare RED pe platforma educațională digitală, an școlar 2022-2023;
 • Adeverință de utilizare a platformei academiaabc.ro, an școlar 2022-2023;
 • Adeverință de participare la realizarea de platformă de e-learning, an școlar 2022-2023;
 • Adeverință de voluntariat, an școlar 2022-2023;
 • Rubrică AUTOR (Se află pe pagina materialului publicat de către cadrul didactic);
 • Link-urile cu materialele publicate pe platformă;
 • Toate adeverințele se trimit în format electronic PDF!

Dacă vă doriți și alt tip de perfecționare, vă oferim posibilitatea de a publica în revista noastră online înregistrată cu ISSN sau vă puteți înscrie la Simpozion Național/participare Conferință Națională înregistrat de asemenea cu ISSN.

Înscrierile pentru publicare RED au ajuns la final!

Mulțumim cadrelor didactice care s-au înscris pentru publicarea de resurse educaționale deschise pe platforma noastră!

Echipa Academia ABC

Formular cerere de publicare pe platformă

Nume și prenume(scris cu diacritice) - Vor fi trecute pe factură și adeverințe
Școala de proveniență și funcția (Pentru adeverințe)
Email
Pentru contact rapid
Adresa dvs. de domiciliu(necesară pentru generare factură)
Trimite-ne câteva informații despre activitatea ta profesională.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 2 files.

Distribuie pe:

Facebook
Twitter
Scroll to Top
Scroll to Top
 • 795 Facebook
 • Email
 • Imprimă
 • Copiază legătura
Copy link