Proiect didactic AVAP-Materiale reciclabile(hârtia)


PROIECT DIDACTIC

CLASA: a II-a

ARIA CURRICULARĂ: Arte şi tehnologii;

DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Primăvara Eco;

TEMA: Materiale reciclabile-hârtia;

SUBIECTUL: Buburuza Lilişor-marioneta;

TIPUL LECŢIEI: consolidare de priceperi şi deprinderi;

SCOPUL LECŢIEI:

  • consolidarea priceperilor şi a deprinderilor de a utiliza materiale reciclabile în realizarea unor jucării;

COMPETENŢE SPECIFICE:

 2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

COGNITIVE:

O.1- să ansambleze corect părtile componente ale buburuzei(colorare, decupare, lipire, asamblare), respectand succesiunea operatiilor;

O.2 -să verbalizeze actiunile care definesc etapele realizarii produsului dat;

O.3 -să-si exprime părerea despre lucrările proprii sau ale colegilor;

PSIHOMOTORII

  • să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei;

AFECTIVE:

  • manifestarea interesului pentru realizarea unei lucrări artistice reuşite;

STRATEGII DIDACTICE:

  • Metode şi procedee : conversaţia, demonstraţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic;
  • Mijloace de învăţământ : planse, şablon, foarfece, lipici, carioci, puzzle, plic;
  • Forme de organizare: frontal, individual;

BIBLIOGRAFIE:

  1. MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si explorarea mediului, Arte vizuale si lucru manual, Dezvoltare personala, aprobată prin ordinul ministrului nr.3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;

2.https://www.easypeasyandfun.com/ladybug-paper-hand-puppet/

3.https://www.youtube.com/watch?v=BctiKtaDnpE

PROIECT-DIDACTIC-AVAP-preinspecţie-1.docx (215 Descărcări)

  • Articole autor
AcademiaABC
AcademiaABC Administrator

Echipa Academiei ABC se străduie să vă ofere cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link