Aruncând o privire de ansamblu asupra organizării unei societăți, de departe familia reprezintă poate cel mai important grup de persoane, înrudite prin sânge. Intre membrii acesteia se stabilesc un set de drepturi şi îndatoriri pe care fiecare se angajează să le respecte și să le urmeze. În interiorul acestei formațiuni numită „familie” fiecare persoană îşi are statutul şi rolul său social. Motiv pentru care se poate afirma cu ușurință că familia devine astfel grupul social principal, acel loc în care copilul vine pe lume și este introdus în societate.

Photo by Anna Pritchard on Unsplash

Familia îndeplineşte multe cerinţe, necesităţi şi funcţii, iar un exemplu elocvent ar fi îndeplinirea necesităților biologice ale membrilor acesteia.

Făcând parte dintr-o familie, ființei umane îi este asigurată hrana, odihna precum și toate condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru un trai decent.

Pentru a avea parte de acest trai decent, este nevoie că membrii familiei să coopereze, asta însemnând că trebuie să muncească pentru a câștiga un venit lunar, trebuie să gătească, trebuie să întrețină curățenia în locul unde locuiesc, trebuie să construiască și să întrețină locuința acestora.

După datoria de îndeplinire a  funcțiilor biologice, familia mai are și datoria de a  socializa, aceasta locul principal pentru inițierea copiilor în viaţa socială.

Familia reprezenta prima întâlnire a nou-născutului cu sfera socială. Urmând exemplul părinților și călăuziți de către aceștia, copiii pot dezvolta personalități plăcute, frumos conturate, iar în interiorul familiei își vor îmbunătăți calităţile, cunoştinţele şi valorile personale şi sociale.

Photo by Jessica Rockowitz on Unsplash

În grupul numit „Familie” membrii săi pot contribui la dobândirea unor resurse materiale din care vor putea profita ulterior aceștia, astfel ducând la prosperitate și trai decent. Astfel, copiii sunt ajutați financiar să urmeze școli și facultăți bune care vor duce la cariere de succes.

Să îți întemeiezi o familie este de departe, poate, cea mai  importanta etapa din viața noastră ca indivizi. Găsirea și alegerea unui partener responsabil şi potrivit sunt sarcini cărora trebuie să le dăm o importanță cuvenită. Este bine de apreciat faptul că familia este o parte a vieții adultului care are nevoie de  atenţie, efort şi muncă.

A avea o familie frumoasă și serioasă va contribui semnificativ la menţinerea şi dezvoltarea fizică, morală şi spirituală, iar pentru asta este necesar integrarea tuturor membrilor în egală măsură în activități de tip familial.

În încheiere, subliniem faptul că fără familie, un individ nu va putea niciodată să își dezvolte întregul potențial din toate punctele de vedere.

Prof.inv.primar,

Secuiu Elena

  • Articole autor
Elena Secuiu Administrator

Profesor înv. primar, gradul didactic II, 12 ani vechime la catedră, specializare învățători-educatoare, Studii universitare Ciclul I Bolognia, titular la Școala Gimnazială Nr.16 Marin Ionescu-Dobrogianu Constanța.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link