Proiect didactic CLR-„Când sosesc cocoarele”, Passionaria Stoicescu

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a II-a

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA: Comunicare în limba română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Bun venit, primăvară!

SUBIECTUL: „Cand sosesc cocoarele”, Passionaria Stoicescu

TIPUL LECŢIEI: însuşire de noi cunoştinţe

SCOPUL LECŢIEI:

 •  însuşirea unor noţiuni despre textul liric( text în versuri) şi a unor cuvinte noi;

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate;

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

COGNITIVE:

O1 să citească corect, curent, expresiv textul dat;

O2- să utilizeze corect sensul cuvintelor noi în alte contexte(cocoare, timid, nămeţi, oleacă, îndărăt,smarald, boltit, zare) ;

O3- să formuleze corect răspunsuri la întrebările referitoare la textul dat;

O4- să completeze corect enunţurile cu informaţii despre textul dat;

O5- să asocieze corect cuvintele cu sens asemănător şi cuvintele cu sens opus;

PSIHOMOTORII

 • să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei;

AFECTIVE:

 • manifestarea interesului pentru citirea textului;

STRATEGII DIDACTICE:

 • Metode şi procedee : conversaţia,expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiul, explozia stelară, ciorchinele;
 • Mijloace de învăţământ : imagini PPT, fişe de lucru, stioluri, manuale, markere, caietul de lucru, puzzle, plicuri;
 • Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe, în perechi

BIBLIOGRAFIE:

MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si explorarea mediului, Arte vizuale si lucru manual, Dezvoltare personala, aprobată prin ordinul ministrului nr.3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;

Manual pentru clasa a II-a Comunicare în limba română, partea a II-a, autori Claudia Matache, Adriana Mălureanu, pagina 36-38, Editura Didactică şi Pedagocică, 2013

Surse:

www.didactic.ro

www.paginilemele.ro

www.facebook.ro

www.scribd.ro

https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-WrWFgw

http://www.blockposters.com/all-done/

PROIECT-DIDACTIC-CLR-preinspecţie.pdf ()

 • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Platforma educațională Academiei ABC vă oferă cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Scroll to Top
 • 0 Facebook
 • Email
 • Imprimă
 • Copiază legătura
Copy link