Proiect didactic MEM-Forme geometrice plane

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a II-a;

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii;

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Formele din jurul nostru;

SUBIECTUL: Figuri geometrice plane;

TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoşinţe;

SCOPUL LECŢIEI:

 •  Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre figuri geometrice plane;

COMPETENŢE SPECIFICE:

2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă dat, folosind sintagmele învăţate;

2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

COGNITIVE:

O1 să recunoască figurile geometrice din desenul dat ;

O2- să descrie figurile geometrice învăţate din imagini şi ghicitori;

O3 – să asocieze figura geometrică cu obiectul de aceeaşi formă;

O4 – sǎ precizeze asemǎnǎrile şi deosebirile dintre figurile geometrice: pătrat – dreptunghi;

O5 – să stabilească valoarea de adevăr a unei propoziţii matematice;

O6 – să rezolve corect în echipă operaţiile de pe racheta formată din figuri geometrice;

PSIHOMOTORII

 • să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei;

AFECTIVE:

 • manifestarea interesului pentru lecție;

STRATEGII DIDACTICE:

 • Metode şi procedee : conversaţia, expunerea, explicaţia, observaţia, exerciţiu, problematizarea, jocul didactic;
 • Mijloace de învăţământ : imagini PPT, fişe de lucru, stioluri, manuale, markere, fişe de lucru, puzzle, plicuri, săculeţ cu jetoane;
 • Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe, în perechi

BIBLIOGRAFIE:

 1. MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică si explorarea mediului, Arte vizuale si lucru manual, Dezvoltare personala, aprobată prin ordinul ministrului nr.3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;
 2. Manual pentru clasa a II-a Matematică şi explorarea mediului, partea a II-a, autori Ştefan Pacearcă, Mariana Mogoş, pagina 34-35, Editura Didactică şi Pedagogică, 2013

Surse:

www.didactic.ro

www.paginile mele.ro

www.scribd. ro

https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-WrWFgw

http://www.blockposters.com/all-done/

PROIECT-DIDACTIC-MEM-preinspecţie.pdf ()

 • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Platforma educațională Academiei ABC vă oferă cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Scroll to Top
 • 0 Facebook
 • Email
 • Imprimă
 • Copiază legătura
Copy link