Proiect didactic LLR-Felul substantivelor

  Proiect didactic

Clasa: a III-a

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Iarna

Subiectul lecţiei: Stupul lor, de Tudor Arghezi( consolidare) 

                Felul substantivelor( însuşire de noi cunoştinţe)

Tipul lecţiei: mixtă

Obiective de referinţă:

3.1 Să identifice elemente de bază ale organizării textului literar;

3.3 Să citească în mod conştient , corect, fluent şi expresiv un text;

3.6 Să recunoască în texte diferite elemente de construcţiei a comunicării studiate;

Obiective operaţionale:

Cognitiv-informationale:

O.1 Să despartă corect în silabe cuvintele subliniate care conţin vocalele duble: ii, ee

O. 2 Să citească în mod corect şi conştient poezia Stupul lor, de Tudor Arghezi, respectând semnele de punctuaţie;

O.3 Să identifice titlul, autorul, numărul strofe şi versuri din textul poeziei folosindu-se de harta textului liric;

O.4 Să folosească în exprimarea proprie cuvinte şi expresii însuşite din text: vâlcea, broboadă, prisăcar, plocat, peruzea;

O.5 Să găsească substantivul în diferite contexte ;

O.6 Să formuleze definiţia substantivului ca parte de vorbire, pe baza exemplelor;

O.7 Să grupeze substantivele date, identificând categoria din care fac parte: comune sau proprii;

 Obiective afectiv-atitudinale:

OA1 Să colaboreze cu colegii în vederea elaborarii unor produse de grup;

OA2 Să manifeste iniţiativă şi interes în realizarea sarcinilor propuse spre rezolvare;

Psiho-motorii:

OP1 Să scrie corect respectând poziţia corpului şi cea a instrumentului de scris;

Metode şi procedee

-conversaţia

-explicaţia

– lectura explicativă

-exerciţiul

-harta lecturii

– metoda ciorchineului

-concurs

Mijloace de învăţământ:

– manual

-fişe de lucru

-videoproiector

-laptop

-stimulente

-coli A3

-carioci

-diplome

Forme de organizare:

-activitate frontală

– activitate individuală

– activitate în perechi

-activitate în echipe

Bibliografie:

*Duţu. O, Didactica limbii române şi comunicării în ciclul primar, Ed. Europolis, Constanţa, 2002

*Iordăchescu. C, Să dezlegam tainele textelor literare, clasa a III- a, Ed. Carminis, Piteşti, 2005

*Piţilă.T, Limba şi literatura română- manual pentru clasa a III- a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2005

*Programa şcolară, clasele III- IV, Bucureşti, 2004.

Proiect-didactic-Limba-română-clasa-a-III-a.doc ()

  • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Echipa Academiei ABC se străduie să vă ofere cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link