Proiect didactic-Recapitulare înmulţirea numerelor 0-100

Proiect didactic

Clasa : a III-a

Aria curriculară : Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

Disciplina : Matematică

Unitatea de învăţare : Înmulţirea numerelor naturale mai mici decât 100

Subiectul lecţiei : Recapitularea înmulţirii numerelor naturale mai mici decât 100

Tipul lecţiei : Recapitulare şi sistematizare

Obiective de referinţă :

1.4. Să efectueze operaţii de înmulţire cu numere mai mici decât 100;

2.3. Să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii folosind diferite tipuri de grupări şi reprezentări;

3.1. Să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea unei probleme;

Obiective operaţionale:

O1. Să opereze corect cu elemente de limbaj matematic;

O2. Să identifice rezultatele unor înmultiri;

O3. Să afle numărul necunoscut din exerciţii date;

O4. Sa utilizeze corect proprietatile inmultirii

O5. Să rezolve probleme prin diverse metode;

Obiective afective :

OA. -cultivarea interesului pentru studiul matematicii;

Metode şi procedee :

-conversaţia ;

-explicaţia;

-exerciţiul;

– probematizarea

– metoda RAI

-metoda Ştiu- Vreau să ştiu- Am învăţat

Mijloace de învăţământ :

-planşe cu tabla înmulţirii;

-fişe de lucru;

-culegere

-accesorii din hârtie: nas, gură, ochi, pălărie, cercuri, mătură, nasturi

– coli de flip- chat

-planşe cu exerciţii

-ghem

– marker

– planşă cu vrăjitoarea Fură-Anotimpuri

Forme de organizare :

-activitate frontală

-activitate individuală

Bibliografie :

* Gardin, M., Gardin F., Badea C., Berechet F.- Culegere de exerciţii şi probleme, Editura Paralela 45, 2007

* Neacşu, I- Metodica predării matematicii la clasele I- IV, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008

*Pârâială. V, Pârâială D., – Matematică- manual pentru clasa a III-a , Editura Euristica, Iaşi

* Programele şcolare pentru clasa a III- a , Matematică, Bucureşti, 2004

Proiect-didactic-Matematică-clasa-a-III-a.doc ()

  • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Echipa Academiei ABC se străduie să vă ofere cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link