Proiect didactic Științe-Corpul uman

Proiect didactic

Clasa: a III-a

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe

Disciplina: Ştiinţe ale naturii

Unitatea de învăţare: Lumea vie. Omul

Subiectul: Corpul uman

Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare

Obiective de referinţă:

1.2. Să ordoneze obiecte, organisme, fenomene şi evenimente pe baza unor criterii date;

2.4. Să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific;

Obiective operaţionale:

O1. Să descrie părţile componente ale corpului uman;

O.2. Să găsească asemănări şi deosebiri între om şi alte vieţuitoare;

O.3 Să motiveze de ce este omul fiinţa superioară

O.4 Să asocieze corect partea corpului cu funcţia îndeplinită;

O.5 Să stabilească reguli de menţinere a sănătăţii;

O.6. Să argumenteze importanţa organelor de simţ;

Obiective afective:

OA.1 Conştientizarea necesităţii unei atitudini active şi responsabile faţă de păstrarea sănătăţii.

Metode şi procedee:

-conversaţia

-explicaţia

-exerciţiul

-observaţia dirijată

-metoda cubului

Mijloace de învăţământ:

-planşă cu corpul uman

-fişe de lucru

-videoproiector

– laptop

– coli

-cartoane colorate

– stimulente

– cutie

– cub din carton

Forme de organizare:

-activitate frontală

– activitate individuală

– activitate pe grupe

-activitate în perechi

Bibliografie:

*Curriculum Naţional- Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 2004

*Mândruţ, O. Ilinca. M- Ştiinţe ale naturii, Manual pentru clasa a III-a , Editura CD. PRESS, Bucureşti, 2005

Proiect-didactic-Ştiinţe-clasa-a-III-a.doc ()

  • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Platforma educațională Academiei ABC vă oferă cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link