Proiect didactic Geografie- Recapitularea caracteristicilor geografice generale ale României

Proiect didactic

Clasa: a IV-a;

Aria curriculară: Om şi societate;

Disciplina: Geografie;

Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a României;

Subiectul: Recapitularea caracteristicilor geografice generale ale României (limite şi vecini, relief, ape, vegetaţie, animale);

Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare;

Obiective de referinţă:

1.5. să localizeze corect elemente ale spațiului geografic (de la localitate la planetă), într-un context dat;

2.3 să identifice în diferite surse de informare (texte, harti, imagini etc.) caracteristici ale realităţii înconjurătoare;

3.1. să construiască enunţuri simple şi dezvoltate despre fenomene şi fapte observate în realitatea înconjurătoare;

Obiective operaţionale:

Cognitive:

O. 1 – să găsească răspunsurile la ghicitorile propuse;

O. 2 – să completeze corect enunţurile lacunare cu termenii geografici potriviţi;

O.3. – să asocieze  prin săgeţi cuvintele cu acelaşi înţeles;

O.4. – să scrie treptele de relief din ţara noastră, culorile convenţionale şi câte un exemplu dintre acestea;

O.5. – să grupeze denumirile plantelor şi animalelor după zona de relief în care cresc sau trăiesc;

O.6. – să rezolve corect testul grilă propus;

Psihomotorii

– să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei;

– să utilizeze corect ustensilele de scris;

Afective

– dezvoltarea spiritului de observaţie;

– dezvoltarea  sentimentului de dragoste  pentru ţară;

Metode şi procedee:  conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea sistematică, metoda cubului;

Mijloace didactice: harta, fişe de lucru,  videoproiector, laptop, imagini cu forme de relief, animale, plante, ape, lipici, fişe cu ghicitori, plicuri;

Forme de organizare: frontal , individual, pe grupe, în perechi;

Durata: 45 min

Bibliografie:

Geografie, manual pentru clasa a IV- a, autori: Octavian Mândruţ, ed. Corint, pag.40-51

Geografie pentru toate manualele alternative, Autori: Natalia Dan, Alexandra Negrea, Ed. Carminis, 2006, pagina.25-56

Geografie – fişe de evaluare formativă şi sumativă, Autori: Ioana Niculae, editura Educativ, paginile 8-10

Proiect-didactic-geografie.doc ()

  • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Echipa Academiei ABC se străduie să vă ofere cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link