Proiect didactic Matematică-Recapitulare semestrială

Proiect didactic

Clasa: a IV-a;

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii;

Disciplina: Matematică;

Subiectul: Recapitulare semestrială;

Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare;

Obiective de referinţă:

1.1 să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a numerelor naturale;

1.2 să scrie, să citească, să compare, să estimeze şi să ordoneze numere naturale;

1.5 să efectueze operaţii de adunare, şi scădere a numerelor naturale cu utilizarea algoritmilor de calcul şi a proprietăţilor operaţiilor;

1.6 să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu rest a numerelor naturale, utilizând proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de calcul;

2.6 să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă ;

4.3 să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi în rezolvarea de probleme;

Obiective operaţionale:

Cognitive:

O. 1- să scrie în cifre şi litere, respectiv cifre romane şi arabe numerele date;

O. 2 -să calculeze corect operaţiile de gradul I, respectiv gradul II;

O. 3- să efectueze corect calculul, respectând ordinea efectuării operaţiilor;

O. 4-să identifice numărul necunoscut;

O. 5 -să afle produsul, împărţitorul, deîmpărţitul, câtul, aplicând proprietăţile înmulţirii şi ale împărţirii;

O. 6-să rezolve problemele propuse cu plan de rezolvare şi sub formă de exerciţiu;

Psihomotorii

  -să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului şi pe tot parcursul orei;

Afective:

-dezvoltarea interesului pentru orele de matematică prin utilizarea unor metode active şi atractive de învăţare;

– dezvoltarea limbajului matematic;

Metode și procedee  didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic;

Mijloace didactice: fişe de lucru, coli de flip chart, păsări origami, imagini cu cifre, jetoane cu păsări, diplome, lipici;

Forme de organizare: frontal, individual, în echipă, în perechi;

Bibliografie:

-Programa scolara, Matematică, clasa a IV-a , 2004, MEN

-Matematică, manual pentru clasa a IV-a, autori: Aurel Maior, Angelica Călugărița, Elena Maior, Editura Aramis ,2006.pagina. 12,55, 56;

-Matematică Competenţe şi performanţe, Autori: Mariana Mogoş, editura Paralela 45, 2012, pagina 13;  

 -Culegere de exerciţii, probleme şi teste – Ed. Paralela 45, clasa a IV-a, autori:Maria Gardin, 2014, pagina.40-43;

Proiect-didactic-matematică.doc ()

  • Articole autor
AcademiaABC
AcademiaABC Administrator

Echipa Academiei ABC se străduie să vă ofere cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link