Ministerul Educației a elaborat și publicat calendarul înscrierilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021 și sunt vizați copiii cu vârste între 3 și 6 ani.

Astfel că înscrierile se vor realiza în trei etape:

  1. etapa I: 8 iunie-25 iulie;
  2. etapa II: 20 iulie-10 august;
  3. etapa II: 20 iulie-10 august;

Astfel că înscrierile se vor realiza în trei etape: Cât despre reînscrierile la grădiniță acestea se vor putea realiza în perioada 25 mai-5 iunie prin e-mail, telefonic sau fax adresate unităților de învățământ preșcolar.

Datele copiilor vor fi introduse în aplicația specifică înscrierilor la grădiniță, Modul SIIIR. Cât despre reînscrierile la grădiniță acestea se vor putea realiza în perioada 25 mai-5 iunie prin e-mail, telefonic sau fax adresate unităților de învățământ preșcolar. Datele copiilor vor fi introduse în aplicația specifică înscrierilor la grădiniță, Modul SIIIR.

Locurile disponibile vor fi ocupate după etapa de reînscriere și se va face conform prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

Dacă vor exista situaţii în care, într-o grădiniță, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, se vor aplica, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare:

-existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

-existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

-existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

-existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de -orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Programul reînscrierilor și al înscrierilor va fi stabilit de către fiecare unitate de învăţământ şi va fi afişat la loc vizibil în fiecare grădiniţă pentru publicului interesat sau inclusiv pe website-ul acesteia (dacă există) precum şi pe web site-urile inspectoratelor şcolare.

Ministerul Educației a cerut grădinițelor pentru asigurarea transparenţei etapelor de reînscriere/înscriere ca următoarele informaţii să fie afișate într-un mode vizibil tuturor și anume:

-numărul de locuri de care dispune unitatea;

-numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

-criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

-afișarea acreditărilor ARACIP în cazul grădinițelor particulare;

Sursa: www.edu.ro

  • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Echipa Academiei ABC se străduie să vă ofere cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link