A apărut într-un final și mult așteptatul calendar de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021.

În condițiile actuale înscrierile în clasa pregătitoare s-au prelungit până la data de 07. 07. 2020.

Potrivit noului calendar de înscriere la pregătitoare publicat în Monitorul Oficial,  Ministerul precizează că  toată documentația de înscriere la școală va putea fi transmise școlii  în format electronic (e-mail) sau prin poștă, însă  părintele are la dispoziție și posibilitatea să le depună și direct la școală.

Noul ordin al Ministrului Educației și Cercetării, Monica Anisie, privind modificarea și completarea Calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020 -2021 a fost publicat în Monitorul Oficial.

În cadrul acestui ordin se aduc câteva  modificări și completări importante, cum ar fi:

1. În cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, vor putea fi înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până în  data de 7 iulie.

Părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal trebuie să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică pusă la dispoziția publicului de către minister, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. 

Dosarul de înscriere se poate trimite pe e-mail sau prin poștă. 

Însă părintele poate să depuna direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere și restul documentelor doveditoare.

După ce au fost trimise actele de înscriere, aceastea vor trece printr-o comisie înființată la nivelul școlilor.

2. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare tot până în data de 7 iulie, la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali.

În situația în care copilul a frecventat grădinița în anul școlar curent, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completează cererea-tip adresată unității de învățământ cu nivel preșcolar pe care copilul a frecventat-o, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul unității școlare (grădiniță). Grădinițele vor elibera recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare/înscriere în grupa mare. Recomandarea eliberată de către unitatea de învățământ se va transmite în scris prin  e-mail/prin poștă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal.

În cazul în care copilul nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal va completa cererea-tip adresată CJRAE pe care va putea expedia prin e-mail, prin poștă sau pe care o poate depune direct la sediul instituției menționate.

Ulterior, în urma unei programări la sediul CJRAE, respectiv a evaluării dezvoltării copilului, se va elibera recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare/înscriere în grupa mare. Această recomandare va fi  eliberată de către CJRAE și se va comunica în scris prin mijloacele mai sus menționate sau va fi înmânată direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal.

Atenție! Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

După obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o trimită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare, inclusiv cu recomandarea înscrierii în clasa pregătitoare și declarația-tip pe proprie răspunde, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Aceste documente se vor transmite fie pe e-mail sau  prin poștă, fie se vor depune direct la unitatea de învățământ, după caz.

Pentru părintii doresc depunerea întregului. dosar de înscriere direct la școală, validarea înscrierii se va realiza de către un membru al Comisiei de înscriere din unitatea de învățământ, în prezența părintelui.

După finalizarea înscrierilor, copiii vor fi repartizați în clasa pregătitoare în două etape succesive în următorul mod:

1. Etapa l 8 – 20 iulie, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, folosind aplicația informatică și în baza deciziilor consiliilor de administrație.

2. Etapa a II-a 21 – 31 iulie, sunt repartizați pe locurile libere a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean.

3 .Etapa a III-a, 1 – 4 septembrie vor fi repartizați copiii care nu au fost încă înscriși la vreo școală, inspectoratele școlare vor fi cele care vor gestiona și soluționa aceste dosare de înscriere.

Părinții/ tutorii sau reprezentanții legali vor avea la dispoziție o perioada de 14 zile de depunere a cererilor și actelor doveditoare de la începerea cursurilor școlare.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.”

Mai jos, veți găsi cele trei modele de cereri necesare înscrierii în clasa pregătitoare.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Cereri-înscriere-clasa-pregătitoare.pdf ()

  • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Echipa Academiei ABC se străduie să vă ofere cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Scroll to Top
Copy link