Abordarea ludica a învățării – Proiect de activitate

NIVELUL : II

Tema anuala: CAND, CUM SI DE CE SE INTAMPLA?

Tema proiectului : ,,Primavara, anotimpul reînvierii”

Subtema: ,,Darurile primaverii”

Tema activitatii: ,,Numărăm, numărăm, matematica învăţăm!”

Tipul de activitate: Consolidarea si sistematizarea cunoştinţelor însuşite anterior

Forma de realizare: Activitate matematica – ,,Cine ştie mai bine?”

Mijloc de realizare: Joc didactic concurs

Scopul: Verificarea si consolidarea cunostintelor referitoare la numaratul in limitele 1-10

Obiective operationale:

O1 – să raporteze cantitatea la număr, cifră şi invers;

O2 – să numere corect crescător şi descrescător în concentrul 1 – 10;

O3 – să descopere locul fiecărui număr în şirul natural şi vecinii acestuia;

O4 – să utilizeze corect numeralul ordinal;

O5 – să compună și să descompună numerele;

O6 – să rezolve probleme de adunare şi scadere cu 1 – 2 unități;

O 8– să utilizeze un limbaj matematic adecvat;

O9 – să participe cu interes la activitatate;

Strategii didactice:

Metode si procedee: conversatia, ,,mâna oarbă”, explicatia, jocul didactic matematic, exerciţiul, problematizarea;

Mijloace didactice: albinuţe si fluturasi (figurine decupate) , coş pentru material didactic, flanelograf, cartoane cu cifre 0- 10, macheta cu elemente specifice anotimpului de primavara, lipici, flipchart;

Forme de organizare: pe grupe, individual , frontal.

Regulile jocului:

Copiii sunt împărţiţi în două echipe: albinuţele si fluturaşii. Fiecare echipă are pe panou câte un buchet dar fără flori (tulpina şi frunzele). La semnalul educatoarei din fiecare echipă va fi desemnat un copil care va rezolva sarcina propusă. Pentru fiecare răspuns corect se va adăuga câte o floare de pe machetă în buchet şi echipa va fi aplaudată. Câştigă echipa care a reuşit să completeze buchetul cu cât mai multe flori.

Elemente de joc: Stabilirea echipelor, aplauzele, surpriza, recompensele.

Durata: 35- 40 minute

Bibliografie:

– Antonivici, S; Nicu, G – Jocuri interdisciplinare – Editura Aramis, Bucureşti, 2003.

– Bulboaca Madlena ,,Ghidul activitatilor matematice in gradinite” Arad, 1994;

– Iftimie Gheorghe: Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolarii mici” Bucureşti 1976;

– Taiban Maria ,,Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii” Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;

– *** Revista Învăţământul preşcolar 3- 4 , ED. ARLEQUIN, 2010;

– *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura DPH, București, 2009

Manolache Cristina

Manolache Cristina

Profesor înv preșcolar la Scoala Gimnaziala ,,Ciprian Porumbescu" Comanesti, Jud Bacău, grad didactic I, 20 ani vechime, absolventa a Facultații Științele Educației.

Scroll to Top
Copy link