Instrumente digitale folosite în învățământul preșcolar

Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții.

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesit ă suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul înv ăţării de acasă)

Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. În următoarele slide-uri vă prezentăm câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale car e se pot utiliza în facilitarea învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă.

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a preșcol arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. ZOOM – Este platforma de ore on-line cea mai utili zată de către cadrele didactice din România. Se creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp.

Preșcolarilor și părinților acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poat e desena, colora, face operații matematice sau ad notări pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru preşcolari p entru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms) Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video. https://zoom.us/

GoogleMeet – Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă aveți un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, si optiunea de meet care anterior a fost doar platită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de comunicare instant prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra in sesiunea online. Meet accepta până la 100 participanți gratuit și of eră aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat. https://meet.google.com/

eTwinning Twinspace – Accesul la platformă este gratuit și nelimitat, motiv pentru care eTwinning și Twinspace sunt perfect accesibile pentru oricine alege să-și creeze un cont de utilizator conectat cu emailul personal. În ceea ce privește protecția informației, trebuie observat că, atât eTwinning, platforma-mamă, cât și TwinSpace, platforma propriu-zisă de dezvoltare a proiectelor europene, au o parte publică și o alta accesibilă numai pentru membri (după caz, membrii comunității eTwinning sau membrii unui anumit parteneriat).

Dintre aplicațiile disponibile pe TwinSpace, unele vizează cu prioritate managementul de proiect(calendarul de pe pagina principală, dar trebuie luată în considerare și plasarea de aplicații ușor de utilizat de către participanți pe paginile speciale ale profesorilor și elevilor), altele sunt special concepute pentru a facilita comunicarea (blogul de pe pagina principală, ferestrele în care sunt listate ultimele accesări și ultimele acțiuni din secțiunea de activități a proiectului). www.etwinning.net

HARTI DIGITALE– printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile dintre care enumerăm Google Maps,Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza cu succes şi la ciclul preşcolar.

PEREŢII VIRTUALI– sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET– este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, materiale de tipul documentelor, prezentărilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar necesită crearea unui cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. Se poate accesa aici: www.padlet.com

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com

JOCURI DIDACTICE – instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL – este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Pu zzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Ch estionare, Spânzurătoare, Deschide cutia et c); Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net

Learningapps– este o platformă care oferă m odele de aplicații, precum şi posibilitatea cre ării de conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: reb us, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe cop ii ; se pot face si sondaje pentru a măsura fe ed-back-ul) –https://learningapps.org/

APLICATII FEED-BACK– instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT– Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii; profesorul creează testu l, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe deskt op, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. https://kahoot.com/

Quizizz – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin

Bibliografie:

  • Cerghit, Ioan, 2002, ,,Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri si strategii” , Editura Aramis, București;
  • Cucoș, Constantin, 2006, ,,Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizarii formării” , Editura Polirom, Iași;
  • Curs online DIGITAL CRAFTS
Manolache Cristina

Manolache Cristina

Profesor înv preșcolar la Scoala Gimnaziala ,,Ciprian Porumbescu" Comanesti, Jud Bacău, grad didactic I, 20 ani vechime, absolventa a Facultații Științele Educației.

Scroll to Top
Copy link