Stimularea creativității în cadrul activităților artistico-plastice

   Activitățile din școală oferă elevilor posibilitatea de a-și valorifica talentele și interesele pentru un anumit domeniu. Copiii isi pot investi o parte din timpul petrecut în școală pentru a-și dezvolta abilitățile pe care le posedă, sub îndrumarea atentă a învățătoarei, sub diferite forme.
Pe lângă celelalte discipline de studiu, artele vizuale reprezintă activitatea ideală unde elevul, într-un mod deosebit de plăcut, primește o educație estetică și își dezvoltă gustul estetic.
    S-a observat că atunci când colorează, când pictează, când folosește culoarea sau plastilina, copilului ( începând de la vârsta preșcolară) i se formează răbdarea, îndemânarea, simțul estetic, trăsături care îi vor împlini personalitatea și, chiar dacă nu va ajunge artist, va avea viață sufletească mai bogată, va fi mai sensibil, mai fericit. Studiile întreprinse, ca și experiența practică, evidențiază că activitatile artistico-plastice exercită o influență benefică asupra personalității copilului pe plan estetic, moral, afectiv si intelectual. Aceasta implică din partea învățătoarei o activitate didactică susținută.

Rolul culorilor în stimularea creativității și învățării
Cercetările psihologice asupra rolului si percepției culorilor in procesul de învățare demonstrează faptul că utilizarea unui câmp cromatic variat sporește randamentul activității intelectuale, a învățării si influentează conduita umană prin declanșarea de trăiri afective. Culoarea influențează puternic dezvoltarea psihică si învățarea atât la copii cât și la adulți.
   Un mediu înconjurător monoton și rece, din punct de vedere cromatic, produce o creștere a tensiunii nervoase, o stare de iritare permanentă sau de depresie și inactivism. În procesul de predare-învățare, culorile influențează pozitiv percepția, atenția si memoria elevilor, sporind gradul de înțelegere și asimilare.
   Culoarea materialelor de învățare este foarte importantă. S-a constatat că elevii cărora li s-au dat teme de rezolvat, în sala de clasă, pe fișe colorate obțin performanțe net superioare celorlalți.

Interesul copiilor pentru activitate si pofta de creație pot fi stimulate prin:

  • utilizarea unor materiale diverse pentru lucru (creioane colorate, carioca, acuarele, ștampile, șabloane etc);
  • utilizarea unor materiale cu caracter ajutător ( siluete decupate, faianță, lucrari parțial începute, coli de hârtie de culori și dimensiuni diferite, tăvițe de carton, sticlă);
  • utilizarea unor tehnici speciale ( dactilopictura, tehnica ștampilei – cartof, plută -, tratarea suprafețelor cu ceară, tehnica stropirii, a scurgerii, a suflării cu paiul, pictura cu mâinile, pictura murală…și lista ar putea continua)

   Cu cât materialele sunt mai atractive, tehnicile mai diversificate, cu atât elevul lucrează mai cu plăcere, își satisface curiozitatea si setea de cunoaștere, iar rezultatele sunt pe măsura așteptărilor. Desenul contribuie la dezvoltarea armonioasă si multilaterală a copiilor, scoțând în evidență un alt mod de exprimare a trăirilor acestora, a gândurilor cele mai ascunse, redate inconștient printr-un desen. Cu ajutorul unui desen poți spune aproape tot despre un copil, despre caracterul lui și tipul de personalitate.
    O personalitate creativă se distinge prin trăsături și capacități specifice. Există și o moștenire ereditară, dar spiritul creativ poate fi format și educat în timp, așa cum potențialul nativ se poate pierde dacă nu este valorificat corespunzător, iar educația artistico-plastică este una din disciplinele care favorizează dezvoltarea unei personalități creative.
    Dezvoltarea creativității la elevi prin intermediul artelor vizuale și a abilităților practice se poate realiza prin ilustrarea prin desen a conținutului unei povești / text / poezii, ori astfel: învățătoarea desenează o parte dintr-o figură (de ex. un cioc) sau o figură, iar elevul completează cu alte elemente pentru a reda un întreg sau i se cere să creeze obiecte din forme geometrice ori să realizeze un animal „fantastic” folosind părți ale corpului altor animale.

Cum putem recunoaște o persoană creativă?

– coeficient de inteligență peste medie;

– gândire divergentă;

– aptitudini speciale în anumite domenii;

– imaginație;

– caracter perseverent;

– voință

Elemente care pot frâna creativitatea

– descurajarea, resemnarea, timiditatea, inhibiția, rigiditatea in abordarea problemelor, inerția în gândire și acțiune;

– constrângerea copiilor de a imita unele scheme de-a gata;

– frica de eșec (de a greși);

– subaprecierea, dar și supraaprecierea lucrărilor lor;

– lipsa voinței, a interesului de a activa etc

Pentru reușita activităților artistico-plastice se impun anumite cerințe: să i se lase copilului libertatea de exprimare, educatorul stimulând si sugerând si mai puțin impunând. Acesta trebuie îndrumat fără a-i umbri creația personală, punându-i la îndemână materiale, tehnici, modalități de exprimare.

Descrierea unor tehnici de lucru

A. DESENAREA CU LUMÂNAREA – Ca material de lucru se folosește lumânarea obișnuită a cărei urmă se poate vedea atunci când hârtia este luminată. Dacă lumânarea este colorată, urma se vede pe hârtie fără ca aceasta să fie în lumină. După terminarea desenului se pictează suprafața cu acuarelă în culori tari (roșu, maro, albastru închis). Pe conturul desenat cu lumânarea, culoarea nu se prinde și astfel apare alb sau colorat mai deschis pe fondul închis.

B. DESENAREA CU BEȚIȘORUL PE O SUPRAFAȚĂ ACOPERITĂ CU VOPSEA – se lucrează cu vopsele pe baza de ulei, mai întâi negrul, apoi pigmenți de maro sau albastru închis. Cu o pensulă acoperim întreaga suprafață albă a colii de hârtie, după care desenăm rapid până nu se usucă culoarea, cu un bețișor tăiat in formă de lopată. Pe bețișor se strânge vopseaua pe care o ștergem, iar urmele rămân albe.

C. TEHNICA CEASULUI – se lucrează în grup de cate 4 elevi. Aceștia sunt dispuși pe fiecare latură a suportului de lucru. Aceeași temă este lucrată de fiecare elev în cadranul în care este repartizat. Se obține o lucrare colectivă

D. TEHNICA PRESĂRII – constă în presarea între două foi sau pereții unei foi îndoite a unei pete de culoare ușor fluidizată. Se obțin forme variate și interesante. Se poate realiza pe suport umed sau uscat

Concluzii

   Copiii desenează, pictează, ștampilează, desfășoară o bogată activitate. În timpul lucrului ei fac cunoștință cu o serie de materiale, instrumente și procedee tehnice de lucru cu ajutorul cărora se familiarizează cu elemente de bază ale limbajului plastic.
  Pentru ca fiecare copil să se exprime plastic, creativ, spontan și cu bucurie, trebuie să spunem în fiecare zi copiilor: jucați-vă cu culorile liberi, fără nicio grijă, cât mai sunteți copii! (Ion N. Susala)

Plopeanu Geanina

Plopeanu Geanina

Profesor pentru învățământ primar la Școala Gimnazială Movila Miresii

Scroll to Top
Copy link