Jurnal reflexiv-Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 cu trecere peste ordin

Clasa I
Unitatea tematică: Magia primăverii
MEM– Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100, cu trecere peste ordin
Nr. ore: 8
Manual: Matematică şi explorarea mediului – autori  T. Piţilă,  C. Mihăilescu
Auxiliare recomandate și  avizate MEN:  Matematică și explorarea mediului, Ed. Elicart

Pentru unitatea de învățare aleasă, competențele specifice sunt următoarele:1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criteria
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

Pe parcursul celor 2 ore am desfășurat următoarele activități de învățare, pe care le-am considerat potrivite pentru formarea competențelor specifice vizate:

În prima oră:
-am descoperit prin brainstorming tema propusă ( scheletul animalelor)
-am prezentat următoarele materiale Mozabook și am discutat pe baza acestora ( învățarea prin descoperire)
https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?view=grid&search=broasca
https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=pasari
https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?view=grid&search=scheletul%20uman
-am numărat și am adunat ,peste ordin , folosind ca suport intuitiv imaginile și desenele prezentate;
-am realizat corespondența dintre corpul unor viețuitoare și scheletul corespunzător;
-am unit exercițiile de pe etichete cu rezultatele potrivite din dreptul unor imagini cu părți ale scheletului unor animale, care au fost recunoscute și numite ;
– am completat tabele, în care am rezolvat exerciții de adunare cu trecere peste ordin ,folosind numărarea, dar și descompunerea unui număr pentru completarea unei zeci;
-am descoperit algoritmul de aşezare corectă, în pagina caietului, a unităţilor şi zecilor;
A doua oră debutează cu un joc pentru captarea atenției și petru exersarea calculului mental, un labirint în cadrul căruia copiii trebuie să rezolve corect operații de adunare. (https://wordwall.net/resource/10627475/mem/adunarea-0-20-cu-trecere-peste-ordin)
-jocul Cârtița inteligentă- elevii trebuie să lovească doar cârtițele pe care sunt operații de adunare rezolvate corect. Pe măsură ce aceste operații corecte sunt descoperite, viteza jocului crește, solicitând atenția sporită a copiilor. (https://wordwall.net/resource/932186/adunarea-si-scaderea-0-20)
-întocmirea unui poster cu titlul Animale preferate , pentru a afla mai multe despre mediul de viață, hrana , părțile componente ale corpului și ale scheletului unui animal.
Formez echipe de câte 4 elevi și stabilesc sarcinile fiecărui membru al echipei. Elevii desenează sau decupează imagini ale animalelor preferate și ale hranei și adăpostului specific acestora. Vor desena scheletul într-o casetă colorată.
Materiale folosite: foarfece, lipici, reviste, imagini de pe internet, creioane sau carioci colorate.
Evaluare – evaluarea prin proiect

Ce am intenționat :

-abordarea integrată a conținuturilor și o îmbinare a sarcinilor de învățare care să valorifice cunoștințele , abilitățile și atitudinile elevilor;
-încurjarea cooperării în cadrul grupurilor care să faciliteze învățarea;

-dezvoltarea gândirii logice și a creativității.

Ce am obținut:
-participarea activă a elevilor la activitate;
-climat optim pentru desfășurarea lecției;
-o activitate dinamică, în cadrul căreia am introdus materiale online;
-implicarea activă a elevilor (frontal, individual pe grupe) la activități;
-eficientizarea timpului în procesul didactic.

Ce reacții au avut elevii (pozitive, negative)?
-elevii au avut reacții pozitive;
-materialele online propuse au fost rezolate cu entuziasm;
– jocul didactic i-a motivat permanent;
– elevii au fost curioși, receptivi, dornici de noi cunoștințe.

Ce feedback am oferit elevilor?
-m-am declarat mulțumita de performanța copiilor;
-i-am încurajat și motivat permanent pe parcursul activității;

Ce aș fi putut face mai bine?
– aș fi putut să lucrez mai mult timp diferențiat;

Ce îmi propun pentru data următoare?
-tratarea diferențiată, în funcție de particularitățile individuale ale elevilor.

Picture of Comănescu Nicoleta Diana

Comănescu Nicoleta Diana

Profesor pentru învățănânt primar la Școala Gimnazială ''Matei Basarab'' Pitești, vechime 26 ani, gradul didactic I, absolventă a Școlii Normale Târgoviște, licențiată în Litere la Universitatea din București

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link