Şcoala românească–înainte şi după pandemie

       Perioada în care micii şcolari îşi formează deprinderile de bază şi îşi dezvoltă gândirea critică este extrem de importantă , mai ales într-o perioadă în care aceştia dau dovadă de un interes sporit faţă de tehnologia informaţiei ceea ce reflectă că elevii devin de la o vârstă fragedă utilizatori şi buni cunoscători ai aplicaţiilor digitale .
     Dacă înainte de martie 2020 nu se punea mare accent pe utilizarea la clasă a unor platforme educaţionale care să activizeze copilul , iată că , începând cu această perioadă , necesitatea impusă de apariţia factorului numit ,, Coronavirus ” a implicat urmărirea unui scenariu didactic adaptat mediului online . Astfel , pentru captarea atenţiei elevilor , am folosit activităţi specifice spaţiului virtual prin prezentarea / share screen a materialului didactic selectat în prelabil sau prin diverse jocuri care să îi activizeze în cadrul orelor .
     O altă schimbare care a intervenit în viaţa noastră , a tuturor , fie că vorbim despre elevi , părinţi sau cadre didactice , o reprezintă gestionarea timpului , cu tot ceea ce implică acest aspect : rutina zilnică , activităţile săptămânale ale întregii familii . Putem spune chiar că inclusiv părinţii sunt cooptaţi în procesul instructiv – educativ , unii fiind nevoiţi să-şi modifice programul de lucru pentru a veni în sprijinul copilului . De asemenea , este evident că toţi cei implicaţi în demersul didactic au fost nevoiţi , în mod direct sau indirect, să găsească modalităţile cele mai potrivite pentru a optimiza învăţarea .
     Cu toate că această pandemie a scos la iveală faptul că există şi modalităţi alternative pe care le putem adapta în funcţie de reperele socio – economice existente , cei mai mulţi beneficiari ai educaţiei au resimţit această etapă a vieţii lor ca pe întrerupere a tuturor activităţilor pe care le desfăşurau anterior . Am reuşit , din punctul meu de vedere , să învăţăm împreună cum să adaptăm metodele şi modalităţile prin care învăţarea să devină eficientă şi accesibilă tuturor copiilor , chiar dacă nu a fost atât de simplu . Ca profesor , am încercat să descopăr şi să dezvolt potenţialul fiecărui elev , să ţin cont de programul şi de nevoile lor astfel încât să pot valorifica achiziţiile dobândite .

Bibliografie :
Manolescu,M., 2016, Pespective inovative ale evaluării în învăţământul primar – Evaluarea digitală , Ed. Universitară , Bucureşti
Pavel Cerbuscă: Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență
Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009

Iosif Elena

Iosif Elena

Învățător la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Jegălia, grad didactic I, 18 ani vechime în învățământ

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link