Jocul didactic ,,Cuvinte magice”

Scopul jocului: consolidarea cunoștințelor despre cuvintele cu aceeași formă, dar înțeles diferit, îmbogățirea vocabularului elevilor, consolidarea deprinderii de a formula propoziții.

Sarcina didactică: să formuleze propoziții cu sensurile diferite ale cuvântului dat.

Materiale necesare: un coș, cartonașe pe care sunt scrise cuvinte, buline.
Forme de organizare a colectivului de elevi: grupe.

Desfășurarea jocului:
Profesorul pentru învățământul primar anunță titlul jocului și scopul urmărit. Cadrul didactic împarte colectivul clasei în trei grupe. Fiecare grupă își alege un reprezentant. Reprezentanții celor trei grupe extrag din coș câte trei cartonașe fiecare. Membrii fiecărei grupe formulează propoziții cu sensurile diferite ale cuvintelor scrise pe cartonașele extrase din coș de către reprezentantul grupei. Elevii au la dispoziție cinci minute pentru a formula propoziții. Pentru fiecare propoziție corect formulată, grupa primește o bulină roșie. Este declarată căștigătoare grupa care a obținut cele mai multe buline.

Exemplu: Reprezentantul grupei A extrage trei cartonașe pe care sunt scrise următoarele cuvinte: car, nouă, vara. Membrii grupei A formulează propoziții cu sensurile diferite ale cuvintelor scrise pe cartonașe.
Car
Eu car mere.
Tata are un car cu cai.
Nouă
Maria are o rochie nouă.
Ioana are nouă ani.
Vara
Gabriela e vara mea.
Vara este anotimpul meu preferat.

Jocurile didactice descrise contribuie la dezvoltarea atenției micilor școlari și la formarea comportamentelor potrivite pentru situația de câștigător sau perdant. Elevii devin conștienți de rolul pe care îl au în cadrul grupei din care fac parte și de faptul că orice greșeală pe care o comit atrage pierderea punctelor și a întrecerii de către grupa lor.

Picture of Onu Ana Dorina

Onu Ana Dorina

Profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Telciu

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link