Joc didactic ,,La cules de fructe”

Scopul didactic: Alcătuirea de mulţimi de obiecte după criteriul formei şi al culorii.

Obiective operaţionale:
-să alcătuiască grupe de obiecte după formă și culoare;
-să-și dezvolte operaţiile și calităţile gândirii;
-să participe cu plăcere şi interes la activitate.

Sarcina didactică: Abilitatea de recunoaşterea şi denumirea corectă a grupurilor de obiecte după criteriul formei şi al culorii.

Elemente de joc: Surpriza, mânuirea materialului, închiderea şi deschiderea ochilor, întrecerea.

Reguli de joc: Vor fi numiţi doi copii care vor culege fructele indicate prin imaginea de pe coşuleţul înmânat de educatoare.
Fructele culese sunt aşezate în coş, copilul verbalizează acţiunea îndeplinită.

Material didactic: Doi pomi reprezentând un măr şi un păr (din crengi): mărul are mere roşii şi verzi, părul are pere verzi şi galbene; două coşuleţe (unul cu imaginea unei pere, celălalt cu imaginea unui măr); patru lădiţe.

Variante:
I. Doi copii solicitaţi de educatoare vor primi câte un coşuleţ. Ei vor culege din pomi fructele de acelaşi fel cu cele din imaginea de pe coş (mere sau pere). După ce au cules vor veni în faţa copiilor şi vor spune: „Eu am cules o mulţime de mere„ ; „Eu am cules o mulţime de pere”.
II. Se atrage copiilor atenţia asupra culorii merelor din coş. Li se spune că trebuie să le sorteze după culoare pentru a fi depozitate în cămară. Pentru aceasta au nevoie de două lădiţe. Sunt numiţi doi copii care să sorteze, unul merele roşii, unul merele verzi, fiecare în câte o lădiţă. Sortarea se face prin întrecere, apoi fiecare verbalizează acţiunea:”Eu am format mulţimea de mere verzi„ ; „Eu am format mulţimea de mere roşii„. La fel se procedează şi cu perele.
III. Lăzile cu fructele culese şi sortate sunt aşezate în faţa copiilor. La semnalul educatoarei copiii închid ochii. În acest timp se ascunde una din lădiţe. La alt semnal, copiii deschid ochii, sesizând lipsa unei lădiţe. Un copil numit de educatoare denumeşte lădiţa lipsă: „Lipseşte mulţimea merelor roşii.

Picture of Osăceanu Neluța Valentina

Osăceanu Neluța Valentina

Profesor învățământ primar titular la Școala Gimnazială, Drăcșenei, Comuna Drăcșenei, jud. Teleorman, absolventa Școlii Normale Alexandria promoția 1997, a Facultății de Stiințe ale Educației, Psihologie și Sociologie promoția 2017, Master Educație timpurie promoția 2019. cu o vechime de 24 de ani în învățământ și gradul didactic I, 2009

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link