Joc didactic ,, Căsuța”-Exemplificare Popa Tanda de Ioan Slavici

   Jocul didactic este un important mijloc de educaţie care pune în valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale şcolarului. Rolul şi importanţa jocului constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare şi consolidare a cunoştinţelor. Datorită caracterului său formativ, jocul influenţează dezvoltarea personalităţii elevului. Jocul este puntea ce poate uni şcoala cu viaţa, activitatea ce-i permite copilului să se manifeste conform naturii sale, să treacă pe nesimţite la munca serioasă.

Cǎsuṭa. Exemplificare: Popa Tanda de Ioan Slavici
    Desenând o cǎsuṭǎ, elevii, ghidaṭi de profesor, comenteazǎ rolul fiecǎrui detaliu desenat. Trasând linia ce marcheazǎ temelia casei, baza ei, elevii ajung la concluzia cǎ, dacǎ ȋn construcṭia casei, temelia nu corespunde cerinṭelor, atunci casa nu are șansa sǎ se menṭinǎ mult timp; pereṭii se construiesc pe temelie și constituie o parte semnificativǎ a casei; deasupra lor, un alt element fundamental este acoperișul – el este cel ce aparǎ casa de ploi, ninsori, grindinǎ; coșul are rolul de a scoate din casa substanṭele toxice; ferestrele fac legatura casei cu lumea exterioarǎ, iar, dacǎ n-ar exista ușa, nu am cunoaște niciodatǎ ce mistere ascund aceea casǎ. Doar intrând ȋn ea, o apreciem la justa ei valoare.
   Profesorul cere elevilor sǎ completeze cǎsuṭa cu trǎsǎturile de caracter ale personajului studiat, asociind fiecare trǎsǎtura cu un detaliu al casei și luând ȋn considerare rolul acestuia ȋn structura ȋntregului.

Figura 1. Cǎsuṭa. Exemplificare: Popa Tanda de Ioan Slavici

Legenda
1: Trǎsǎtura de bazǎ a personajului.
2: A doua trǎsǎtura de bazǎ a personajului caracterizat.
3-4: Douǎ trǎsǎturi de caracter importante ȋn construirea personalitǎṭii personajului, trǎsǎturi bazate pe trǎsǎtura 1.
5 -6: Douǎ trǎsǎturi de caracter ce ajutǎ personajul sǎ iasǎ din orice ȋncurcǎturǎ.
7-8: Douǎ trǎsǎturi ce stabilesc legǎtura personajului cu lumea exterioarǎ.
9: O trǎsǎtura intimǎ, sesizabilǎ doar la o lecturǎ mai profundǎ.
10: O trǎsǎturǎ negativǎ de care personajul s-a debarasat sau ar trebui sǎ se debaraseze.
1: Credinṭa
2: Perseverenṭa
3-4: Om bun și ȋnvaṭat/ priceput ȋn cântǎrile bisericești
5 -6: Ambiṭia și Hǎrnicia
7-8: Aspru ȋn relaṭii cu semenii, realist
9: Se bucurǎ de liniștea cǎminului sǎu
10: Renunṭarea la batjocurǎ ȋn a-i aduce pe sǎteni pe drumul cel bun

Iancu Lucreția

Iancu Lucreția

Profesor de Limba și literatura română la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Umbrǎreşti

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link