Metode interactive de grup-Explozia stelară

     Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.
Am să exemplific metoda exploziei stelare.
EXEMPLU:
Grupa: albinuţelor
Tema anuală: ,, Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânii: „Ce mai ştiu din ce am învăţat?”
Tema activităţii:„Cărările anotimpurilor!”
Mijloc de realizare: activitate integrată
Tipul activităţii: evaluare de cunoştinţe
Durata: 40 min.
Scopul activităţii: verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul de toamnă şi anotimpul de iarnă.
Domeniile integrate:
DŞ (cunoaşterea mediului+activitate matematică);
DLC (limbă şi comunicare)
DOS (activitate practică).
Obiective operaţionale:
cognitiv-formative:
O1– să formuleze cât mai multe întrebări de tipul:„CE?”, „CINE?”, „UNDE?”, „CÂND?” şi „DE CE?”, care descriu aspecte caracteristice ale anotimpului de toamnă şi ale anotimpului de iarnă;
O1– să găsească şi imaginea corespunzătoare cuvântului care lipseşte din propoziţie;
O3 – să completeze piramida cu imagini care reprezintă cuvinte care au un anumit număr de silabe (primul rând- 3 silabe, al doilea rând- 2 silabe şi pe al treilea rând – 1 silabă);
O4 – să formeze şirul crescător al oamenilor de zăpadă şi şirul descrescător al merelor;
psiho-motorii:
O5 – să confecţioneze un om de zăpadă din materialele care le-au fost puse la dispoziţie;
afective:
O6 – săcoopereze pentru realizarea sarcinilor de grup;
Strategia didactică:
a)metode şi procedee: conversaţia, explozia stelară, explicaţia, munca în echipă;
b)mijloace didactice: scrisoare, hartă, imagini care să redea aspecte ale celor două anotimpuri, 1 stea mare, 3 stele mici, semne distinctive pentru fiecare echipă (frunze, umbrele şi fulgi), lipici, aracet, pensule, nasturi, piramidă, cutii colorate, coifuri de petrecere, crenguţe, şină de spiralat, hârtie igienică boluri din sticlă, bomboane.
c)forme de organizare: frontal şi pe grupe mici.

Scenariul didactic: Se amenajează sala de grupă şi material didactic necesar pentru pentru desfăşurarea activităţii. Captarea atenţiei se realizează printr-o scrisoare de cele două Zâne: Toamna şi Iarna şi o hartă. Le spun copiilor că ca vom desfăşura o activitate interesantă urmărind indiciile de pe harta trimisă de Zâna Toamnă şi Zâna Iarnă. Copiii sunt împărţiţi în 3 grupe: 1.Grupa frunzelor; 2. Grupa umbreluţelor; 3. Grupa fulgilor. Alegerea echipei care să înceapă aventura pe cărările anotimpurilor se va face prin rostogolirea zarului. Pentru a putea merge mai departe copii trebuie să rezolve ceea ce au descoperit cu ajutorul indiciilor de pe hartă. Dacă probele sunt rezolvate corect, fiecare grupă va primi bomboane drept recompensă. Selectarea copiilor pentru descperirea indiciilor se face prin numărători haioase: „1, 2, hai cu noi!”, „1, 2, 3, pe cărări vino, hei!”, „1, 2, 3, 4, pe cărare ochi-n patru!”, „1, 2, 3, 4, 5, pe cărare hai, ce zici!”;
Proba 1. „FORMULAŢI ÎNTREBĂRI DE TIPUL „CE?”, „CINE?” , „DE CE?” DESPRE ANOTIMPUL DE TOAMNĂ ŞI IARNĂ!”. Fiecare echipă trebuie să găsească cât mai multe întrebări referitoare la anotimputile toamnă şi iarnă, folosind întrebarea trasă la sorţi. Pe rând fiecare grupă vine în faţă şi adresează întrebări celorlalte grupuri, acestia răspund, şi astfel se stimulează activitatea grupurilor; Ex: „Ce fenomene ale naturii ne aduce Toamna?”, „Cine pleacă în ţările calde?”, „De ce cad frunzele?”etc.
Proba 2. „GĂSEŞTE ŞI LIPEŞTE IMAGINEA CORESPUNZĂTOARE CUVÂNTULUI CARE LIPSEŞTE DIN PROPOZIŢIE!”. Fiecare grupă are de completat câte două propoziţii;
Proba 3. „LIPEŞTE PE PIRAMIDĂ IMAGINILE ASTFEL: PE PRIMUL RÂND AL PIRAMIDEI IMAGINILE CORESPUNZĂTOARE CUVINTELOR FORMATE DIN TREI SILABE; PE RÂNDUL AL DOILEA IMAGINILE CORESPUNZĂTOARE CUVINTELOR FORMATE DIN DOUĂ SILABE; ÎN VÂRFUL PIRAMIDEI IMAGINILE CORESPUNZĂTOARE CUVINTELOR FORMATE DINTR-O SINGURĂ SILABĂ!”. Fiecare grupă completează piramida apoi prezintă ceea ce a realizat;
Proba 4. „LIPEŞTE OAMENII DE ZĂPADĂ ASTFEL ÎNCÂT SĂ FORMAŢI ŞIRUL CRESCĂTOR AL NUMERELOR!”„LIPEŞTE MERELE ASTFEL ÎNCÂT SĂ FORMAŢI ŞIRUL DESCRESCĂTOR AL NUMERELOR!”. Fiecare grupă formează şirul crescător şi descrescător în concentrul 1-10;
Proba 5. „CONFECŢIONAŢI UN OM DE ZĂPADĂ DIN MATERIALELE PRIMITE!”. Copiii vor confecţiona un om de zăpadă, folosind materiale trimise de zâne (reciclabile): cutii de carton, coif de petrecere, nasturi, crenguţe, şină de spiralat, hârtie igienică;
Pentru indiciul cu nr. 6, copiii nu vor mai avea de rezolvat nici o probă. Grupa care pe parcursul traseului a primit cele mai multe bomboane, a câştigat concursul „Cărările anotimpurilor”, drept urmare va descoperii ce se află în locul ultimului indiciu.”Vă mulţumesc tuturor/Pentru al vostru efort/Aţi răspuns şi aţi ghicit/Drept răsplată ia priviţi/Misterul descoperiţi!”. La finalul activităţii, se fac aprecieri individuale şi colective asupra modului de lucru.

BIBLIOGRAFIE:
1.Cucoş, C. (2006), Pedagogie – ediţia a II a revizuită şi adăugită, Iaşi, Polirom;
2.Tomşa, Ghe. – coordonator (2005), Psihopedagogie preşcolară şi şcolară – definitivat şi gradul II didactic, Editura C.N.I. Coresi S.A., Bucureşti;
3.Voiculescu E., Voiculescu F. (2004), Pedagogie – sinteze pentru învăţământul la distanţă, Alba Iulia;
4.Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis;
5.Schulman-Kolumbus, E. (2006) , Didactica preşcolară, Bucureşti, V&I Integral;
6.***Curriculum pentru învăţămânul preşcolar (2009), Ed. Didactică Publishing House, Bucureşti.

Petruța Mariana Niculina

Petruța Mariana Niculina

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit „Piticot” Cîmpeni, cu gradul I, o vechime în învățământ de 22 de ani;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link