Joc didactic-,,Eu spun una, tu spui multe”

Descriere
Scop: îmbogâțirea și activarea vocabularului cu cuvinte care definesc singularul și pluralul
Acesta este un joc care poate fi organizat în interiorul sălii de grupă.

Categoria: Limbă și comunicare

Vârsta: 5-6 ani

Metode si procedee:
– joc educativ;
– conversația;
– exercițiul;
– expoziția.
Se utilizează fișe de lucru pentru electro-joc.

Sarcinle jocului:
• să găsescă formele de plural ale cuvintelor exprimate ;
• utilizarea corecta a cestor forme.
Regulile jocului:
• copiii vor fi repartizati în două grupe/echipe : echipa ursuleților și echipa iepurașilor. Copilul care-și va auzi numele, va ridica un jeton și va numi obiectele de pe acesta. Acesta trebuie săa răspunda în concordanță cu sarcina jocului.

Elemente de joc:
Căutarea și mânuirea materialului, surpriza, întrecerea, ghicirea, aplauze.
Acest joc vizeaza exprimarea corectă în limba româna
Obiective operaționale:
a) cognitive:
• să numească și să descrie correct imaginile prezentate;
• să găsească forma de plural a cuvântului denumit;
• să precizeze sensul cuvintelor noi și să înțeleagă semnificația acestora;
• să formulize propoziții sau fraze scurte care să conțina singularul sau plurarul acestor cuvinte;

Competențe disciplinare:
-să-și îmbogățească cunoștințele despre limba romana/dezvoltarea limbajului.

Durata: 20 minute
Bibliografie:
Curriculum pentru învățământul preșcolar(3-6/7ani), 2008

Dirijarea activității/explicația:
În fața voastră sunt două măsuțe. Pe fiecare dintre ele există jetoane. Pe o masuță sunt imagini care denumesc un singur element, iar pe cealaltă imaginile care denumesc mai multe elemente de același fel. Un copil dintr-o echipă va alege un jeton de pe prima măsuță, denumește imaginea, iar colegul din echipa adversă va veni la masuță să caute imaginea cu mai multe elemente. Pentru fiecare răspuns corect echipa primește o recompensă. Echipa care strânge cele mai multe recompense, câștigă. Jocul va continua până la terminarea jetoanelor. Se trece apoi la compunerea propozițiilor sau frazelor scurte, create de cățre preșcolari.

Încheierea activității:
Se fac aprecieri verbale asupra modului în care s-a desfășurat activitatea, se împart stimulente copiilor.

Rădescu Maria

Rădescu Maria

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit Baia de Fier-structură a Liceului Tehnologic, cu o experiență profesională de 43 ani, gradul I, 15 proiecte Erasmus implementate;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 30 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link