Aplicare la clasă-Jurnal reflexiv

      Unitatea de învățare  Hello , everybody!  la clasa a V-a,  are alocate  8 ore de predare-învățare-evaluare. Am început aplicarea  unității de învățare la clasa a v-a, o să fac referire la primele două ore prevăzute în proiectare didactică.
    În prima oră, am intenționat să dezvolt mai multe competențe: identificarea unor aspecte culturale simple, prezentarea unei persoane, reproducerea unor formule simple și să participe la dialoguri simple. Fiind vorba despre identificarea/ prezentarea unei persoane, am început ora cu o activitate de ,,încălzire lexicală”. Bazându-mă pe achizițiile dobândite până acum, i-am activat într-o scurtă activitate de  exprimare orală: R.A.I. Am început eu cu o propoziție în care mă prezint și am aruncat mingea din hârtie unui elev care trebuia să procedeze la fel, lansând-o altui coleg. Am vizat activarea elevilor, dorind să îi implic în învățare încă de la începutul orei. Prima competență viza dezvoltarea receptării unui mesaj oral, astfel elevii ascultă un document simplu intonat cu voce tare, în care sunt prezentați patru copii( nume, vârstă, naționalitate, pasiuni, țară). Le-am precizat, de la început, că trebuie să asculte cu atenție documentul și să scrie  numele copiilor sub steagul corespunzător. Spre surprinderea mea, elevii au scris pe fișă numele celor patru copii fără să dea importanță informațiilor pe care nu le înțelegeau. Aproape toți au asociat corect numele copiilor cu drapelul, dovedind cunoștințe  generoase de geografie și o capacitate de a selecta doar ceea ce trebuie. A doua activitate solicita, din nou, atenția și experiența auditivă. Elevii au ascultat încă o dată același document și au răspuns la câteva întrebări ce  vizau, de data aceasta, înțelegerea textului audiat.              Pentru a mă asigura că au înțeles ce trebuie să facă, am citit întrebările  înainte de ascultare și am insistat asupra faptului că răspunsul se rezuma doar la numele acelorași copii, doar că acum le erau solicitate și alte cunoștințe pentru a identifica numele( Cine este belgian? / Cine are 12 ani?/ Cine iubește tenisul? Etc.).Elevii s-au descurcat foarte bine, activitatea s-a dovedit interesantă. Pentru a introduce formulele de identificare și de prezentare, m-am gândit la o activitate simplă de  asociere  a unei imagini cu replicile potrivite. La sfârșitul activității, elevii vor avea expresiile de prezentare/identificare pe tăbliță. Am lipit  trei imagini( un băiat, o fată și o doamnă profesoară), am așezat haotic 8 replici și le-am cerut să așeze replicile în jurul imaginii potrivite. Am scris întrebarea ,, Cine este acesta?” . Am insistat să repete după model . Elevii au fost receptivi, provocați să  descopere singuri  noul conținut. Deși mi-am propus   două activități pentru exersarea expresiilor, am reușit să fac doar unul. A fost o activitate de lectură a două dialoguri simple, le-am citit pe roluri.      Am încheiat ora cu aprecieri  verbale despre cum s-a desfășurat ora. I-am rugat să aprecieze și ei activitatea desenând pe tăblița magnetică. Toți au ales fețe zâmbitoare. Consider că elevii au fost antrenați în activitățile propuse. În ora următoare o să gestionez mai bine timpul.
     În ora a doua, le-am propus elevilor să începem cu un joc : am scris pe tablă numele unei țări și fiecare elev spunea un cuvânt care începe cu inițiala țării. Le-am precizat că pot folosi  orice cuvânt învățat.
      Obiectivele specifice vizate sunt: 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate, 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui personaj ; 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de ilustraţii
    Am folosit patru fișe  în care sunt prezentate patru persoane diferite( prenume, naționalitate, unde locuieste, limbi vorbite). Le-am solicitat să asculte  prezentările și să facem un joc de prezentare : elevul prelua identitatea persoanei prezentate. Am scris pe bilețe numele persoanelor și elevii extrăgeau biletul cu numele persoanei și se prezentau. Conținutul fișelor erau afișate   și se ajutau pentru a se prezenta. Elevii s-au descurcat bine, foarte puțini elevi au avut nevoie de ajutor, pentru  pronunțarea unor cuvinte. În continuare, am prezentat noul conținut- naționalitățile- folosind o fișă pe care erau imprimate  steagurile a 8 țări, denumirea țărilor și naționalitatea. Am folosit fișa ca support în predare, împreună cu elevii am formulta propoziții. Ex. Maria vine din România. Ea locuiește la București. Ea vorbește limba română. Elevii s-au implicat, au scris enunțuri în caiete și pe tablă. Pentru a consolida ceea ce am învățat, le-am propus o activitate în perechi : să completeze  câte trei enunțuri ,pentru fiecare fotografie primită, cu informațiile potrivite oferite despre personalitățile propuse. Finalitatea activității era : să prezinte trei personalități , folosind trei enunțuri : acesta este/ acesta este un jucător de tenis/ acesta este elvețian. Am ales munca câte doi pentru că am observat că se implică amândoi în rezolvarea sarcinilor și  în prezentare. După prezentare, le-am afișat pentru a face turul galeriei.  Pentru ora următoare, îmi propun  să  pun să introduc pasiunile, având ca punct de plecare ultima activitate.

Picture of Zbughea Maria Gabriela

Zbughea Maria Gabriela

Director la Școala Gimnazială Stânceni;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link