Proiectarea demersului didactic

      Programa școlară este documentul curricular care reglează activitatea cadrului didactic, deci este instrumentul meu de lucru. Proiectarea demersului didactic o fac după o lectură integrală și personalizată a programei școlare. Următorul pas, după lecturare, îl constituie elaborarea planificării calendaristice și a proiectarea unităților de învățare.Ca profesor, am libertatea de a stabili activitățile de învățare, astfel încât aceste să asigure demersul didactic adecvat situației concrete de la clasă, ținând cont de nivelul clasei.
     Mi-am pus următoarea problemă: cum să fac ca activitatea didactică pe care o fac să fie eficientă? Ca soluție, m-am gândit că ,,harului didactic” îi adaug un demers rațional, premeditat care să preîntâmpine alunecarea pe panta hazardului. Am aplicat ceea ce am învățat din lucrările de specialitate, am răspuns la cele patru întrebări care conturează etapele proiectării didactice : În ce scop voi face? / Ce voi face? / Cu ce voi face? /Cât s-a realizat?
    Pentru mine,proiectarea demersului pe baza unității de învățare este o necesitate, deoarece am o imagine coerentă asupra programei școlare pe care trebuie să o aplic pe parcursul unui an școlar. Unitatea de învățare o structură didactică flexibilă, din această perspectivă îmi ușurează munca, dându-mi posibilitatea de a învăța din neajunsuri. Astfel, anul trecut școlar am observat că nu ajung orele alocate unității cu tema ,,Weather”,clasa a V-a, am trecut la rubrica observații și, în acest an școlar ,o să modific numărul de ore alocat. Deci, se dovedește o necesitate proiectarea unității de învățare. De asemenea, am posibilitatea abordării diferențiate, individualizării în raport cu cu ritmul de învățare al elevilor. Dacă observ că nivelul achizițiilor în limba engleză este modest, în raport cu vârsta elevilor, atunci caut și propun activități de învățare care să atragă elevii: jocuri,învățarea cântecelor,realizarea albumelor, scrierea unui sms/ email.După evaluare, stabilesc lacunele din unitatea respectivă, și menționez la observatii ceea ce am constatat.Este un demers practic care mă va ajuta în demersul proiectării didactice pe unități de învățare. Orice unitate se finalizează cu evaluarea competențelor orale/scrise. Dacă rezultatele evaluării sumative sunt cele așteptate, se confirmă coerența învățării.
      Un alt avantaj : s-a schimbat relația dintre lecții, acestea sunt integrate în diferite secvențe ale unității de învățare. Lecțiile nu se succed aleatoriu, ci se integrează, oferind o perspectivă operativă pe termen scurt. Fiind o structură didactică flexibilă, unitatea de învățare oferă o imagine de ansamblu asupra temei și a orei de curs.. Consider că demersul didactic este un instrument util de lucru .
    În momentul trecerii la un curriculum bazat pe competențe, am schimbat perspectiva asupra procesului instructiv- educativ. Am inițiat un demers bazat pe activități integrate care să dezvolte cât mai multe competențe cheie. Astfel, activitățile de învățare sunt diverse și atractive: jocuri, cântece, căutare pe site-uri specializate, trimiteri sms, postarea unui mesaj pe un blog, realizarea unui clip, vizionare video-clipuri,utilizarea TIC între membrii unui grup. Încerc să actualizez activitățile de învățare, ținând cont de activitățile desfășurate în afara școlii, de dorințele elevilor. Știu că rețelele de socializare sunt în topul preferințelor elevului de gimnaziu, așa că integrez și asfel de activități, deoarece elevul descoperă singur ceea ce-i lipsește când vrea să comunice și începe căutarea singur. Motivația este cel mai important aspect. Un elev motivat acționează diferit: ascultă informația, procesează, se implică în rezolvarea sarcinilor în manieră proprie.
     Activitatea demersului didactic pe baza unităților de învățare având ca punct de plecare un curriculum bazat pe competențe, înseamnă pe de o parte, creativitate, inovație din partea dascălului și ,pe de altă parte, implicare, multă muncă de căutare, adaptare, rigurozitate,asfel încât dascălul să contribuie concret la conturarea profilului viitorului asolvent.

Zbughea Maria Gabriela

Zbughea Maria Gabriela

Director la Școala Gimnazială Stânceni;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link