Joc didactic Educație ecologică-,,Să protejăm natura”

Clasa :I

SCOP:
Verificarea cunoştinţelor elevilor în legătură cu normele de comportare
specifice asigurării şi protejării naturii.
Formarea deprinderii de a culege date necesare în scopul informării pe o
temă dată.
Activizarea vocabularului elevilor cu cuvinte care denumesc antonime.
Consolidarea deprinderii de a interpreta cât mai expresiv un cântec
cunoscut.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1.să identifice imaginile în care omul acţionează în favoarea mediului;
2. să identifice acţiunile omului prin care se deteriorează natura (care produc distrugeri);
3. să aşeze în albumul potrivit imaginea decupată anterior, motivând alegerea;
4. să găsească antonimele unor cuvinte date;
5. să interpreteze corect melodia şi textul unui cântec.

SARCINA DIDACTICĂ:
Identificarea şi gruparea imaginilor în funcţie de urmările acestora asupra mediului (protejarea sau distrugerea lui).
Alegerea unor cuvinte cu sens opus şi utilizarea lor corectă în propoziţii.
Interpretarea adecvată a unui cântec cunoscut.

REGULI DE JOC:
Răspunsurile bune sunt aplaudate, cele greşite sunt corectate de colegi.
Câştigă echipa care aşează prima jetoanele corect.

ELEMENTE DE JOC:
Mişcarea, mânuirea materialelor, aplauzelor, surpriza.

DESFĂŞURAREA JOCULUI:
Grupa va fi împărţită în două subgrupe, fiecare să le aşeze pe care trebuie să le aşeze pe panou după următoarele criterii:
– pe panoul alb se aşează imaginile care reprezintă acţiuni de îngrijire a mediului (sădirea pomilor, adunarea şi aruncarea gunoaielor în locuri special amenajate, etc.)
– pe panoul gri se aşează imaginile care reprezintă acţiuni de deteriorare a mediului: (tăiere pomilor, foc în pădure, aruncarea gunoaielor pe jos).
După ce fiecare echipă aşează imaginile se verifică cu întreaga grupă dacă au fost corect aşezate. Câştigă echipa care nu a făcut nici o greşeală .

VARIANTĂ:
Elevii au două albume:
1.Să ocrotim natura.
2.Nu distrugeţi natura.
Anterior planificării şi desfăşurării jocului, elevii au drept sarcină de a decupa acasă din reviste sau din cărţi imagini cu acţiuni ale omului asupra mediului. Fiecare copil va lipi imaginea sa în albumul la care crede că se potriveşte, motivând alegerea.
În partea a doua a jocului se va desfăşura un exerciţiu de limbaj: li se vor spune elevilor cuvinte, iar ei vor găsi opusul lui (antonimul) şi va formula propoziţii cu cele două antonime.
Cuvintele alese trebuie să corespundă temei jocului şi să pună elevii în situaţia de a conştientiza cele două modalităţi de acţiune asupra mediului: una benefică şi alta dăunătoare.
Exemplu: curat – murdar, poluat – nepoluat, bun – rău etc.
În ultima parte a jocului vor interpreta un cântec cunoscut în care este evidenţiată dragostea şi grija faţă de natură: ,,Frumoasă-i strada noastră ’’.

Picture of Oprea Claudia Cristina

Oprea Claudia Cristina

Profesor învăţământ primar la Școala Gimnazială "Stan Ştefan" Vlădeni, gradul I şi o vechime de 22 de ani în învăţământ;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link