Joc didactic Clasa pregătitoare-Unde am aşezat jucăria?

Clasa pregătitoare
Tipul: senzorio – motor (pentru orientarea spaţială)

Scopul jocului:
Dezvoltarea atenţiei vizuale

Obiective operaţionale:
Cognitive:
1.să utilizeze correct cuvintele care indică poziţia în spaţiu;
2.să compare poziţia obiectelor unele faţă de altele (sus, jos,pe, sub, în faţă, în spate, înainte, înapoi)
Afective şi de socializare:
1.dezvoltarea curiozităţii şi a spiritului explorator ;
Psiho-motrice:
1.să-şi coordoneze mişcările în condiţiile manipulării obiectelor.;

Material didactic:
o machetă
jucării

Regulile jocului:
Copiii inchid şi deschid ochii la semnal.
Doar conducătorul jocului realizează o schimbare în cadrul machetei sau a poziţiilor jucăriilor în spaţiu

Desfăşurarea jocului:

    La început, conducătorul jocului va respecta o gradare în succesiunea modificărilor. Iniţial va fi un singur obiect, după aceea vor fi utilizate două obiecte simultan.
    Un copil va fi legat la ochi pentru nu a vedea schimbarea,conducătorul jocului realizează schimbarea. După ce descoperă obiectul modificat prezintă poziţia corectă a acestuia în raport cu alte obiecte.
    Toţi copii închid ochii, conducătorul jocului reaizază mai multe schimbări. După ce descoperă schimbările, copiii vor verbaliza acţiunile realizate de conducătorul jocului pentru a face schimbarea.

Picture of Ciobanu Claudia Veronica

Ciobanu Claudia Veronica

Profesor învățământ primar și director adjunct la Școala Gimnazială Nr. 16 Marin Ionescu-Dobrogianu Constanța, gradul didactic I;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link