Joc didactic Grădiniță-Coșul cu ouă colorate

În sala de grupă voi descoperi trei mese de culori diferite: albă, roşie şi verde, un coş mic
de culoare verde şi un coş mare de culoare, roşie, ouă mari si mici de diferite culori. Vom desfășura jocul didactic ,,Coşul cu ouă colorate!”. Copiii vor fi împarţiţi în trei grupe, în funcţie de ecusoanele primite la întâlnirea de dimineaţă.
Scopul didactic al jocului: formarea deprinderii de a așeza corespunzător elementele în
funcţie de culoare/mărime; de a grupa materialele în funcţie mărime/culoare; de a ordona un șir de ouă prin alternare după culoare/mărime; de a forma grupe cu unul/mai puține/mai multe elemente în funcţie de mărimea/culoarea pe care acestea o au;

Sarcina didacticǎ: așezarea corespunzătoare a şervețelelor de culori diferite pe măsuțe în funcţie de culoarea pe care acestea o au; așezarea corespunzătoare a coşurile pentru ouă pe masuțe în funcţie de culoarea pe care acestea o au, gruparea materialelor puse la dispoziție (ouă mari/mici),
așezându-le în coşurile de mărime corespunzatoare (coşuri mari/mici), ordonarea unui șir de ouă prin alternare după culoare/mărime; formarea grupelor cu unul/mai puține/mai multe elemente (ouă) în funcţie de mărimea/culoarea pe care acestea o au;

Elementele de joc: aplauzele, cuvintele stimulative, tolba iepuraşului cu sarcini,
recompense (jetoane de ouă colorate).

Regulile jocului: Copiii vor așeza corespunzător şervețele de culori diferite pe măsuțe în funcţie de culoarea pe care acestea o au, vor trebui să așeze corespunzător coşurile pentru ouă pe masuțe în funcţie de culoarea pe care acestea o au, să grupeze materialele puse la dispoziție (ouă mari, roșii/mici verzi), așezându-le în coşurile de mărime corespunzatoare (coşuri mari, roșii/mici verzi), să ordoneze un șir de ouă prin alternare după criteriul culoare/mărime; urmand apoi să formeze grupe cu unul/mai puține/mai multe elemente (ouă) în funcţie de mărimea/culoarea pe care acestea o au.
Se va alege un lider din fiecare echipă care va fi invitat de către iepuraşul Ţupa-Ţup să extragă din tolba sa un plic, care va fi citit de către mine şi apoi echipa respectivă va rezolva
sarcina aşa cum i se cere.
Rǎspunsurile şi sarcinile rezolvate corect vor fi recompensate cu aplauze și aprecieri verbale pozitive, recompense (jetoane de ouă colorate de Paşte) din partea iepuraşului Ţupa-Ţup,
care vor fi așezate la tabla magnetică.
Fiecare grupǎ va avea de rezolvat câte două sarcini.
Va ieşi câştigătoare echipa care acumulează cele mai multe ouă colorate.

Jocul de probă:

Varianta I – Vom așeza corespunzător şervețele de culori diferite (albe, roşii şi verzi) pe
măsuțele care au aceeaşi culoare, și vom specifica alegerea facută.

Varianta II – Vom așeza cele două coşuri (unul mare și unul mic), de culoare verde și roşie
pe măsuțele care au culoarea corespunzatoare coșului, și vom specifica alegerea facută.

Varianta III – După ce vom așeza coșurile pe măsuţe voi sugera copiilor să așeze ouăle
roșii și mici în coșul mic și roșu, iar ouăle mari și verzi în coșul mare și verde. Vom forma mulțimi de ouă dupa criteriul culoare si mărime.

Varianta IV – Vom ordona un șir de ouă prin alternare după criteriul mărime/culoare (un
ou roșu și mic, un ou verde și mare). Se denumește locul ocupat (înainte-după) și regula de
ordonare.

Varianta V – Vom forma grupe de unul/mai multe ouă. Se va forma câte o mulţime după
criteriul “mărime”( un ou mare albastru, mai multe ouă mari verzi). Se numesc mulţimile formate de copii. Se va lucra la măsuţa de culoare albă. Se va compara numărul de ouă din cele două mulţimi.

Varianta VI – Vom forma grupe de putine/mai multe ouă. Se va forma câte o mulţime
după criteriul “culoare”(ouă mici roșii si galbene). Se numesc mulţimile formate de copii. Se va lucra la măsuţa de culoare albă. Se va compara numărul de ouă din cele două mulţimi.
Percepera diferenţelor cantitative dintre două mulţimi de obiecte comparate:
Ex.: “Într-o mulţime sunt mai multe ouă mici și roșii decat ouă mici și galbene” sau “în
grupa ouălor mici și roșii sunt mai multe ouă decat în mulţimea ouălor mici și galbene” sau
“mulţimea ouălor mici și galbene are mai puţine ouă decat mulţimea ouălor mici și roșii”.

Picture of Rusan Carmen Lia

Rusan Carmen Lia

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit Poienița, Cluj-Napoca;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link