Joc didactic,, Ajută floricica”

Domeniul experiențial: Domeniul Științe

Denumirea activității: Activitate matematică

Forma de realizare: Joc didactic

Tema: ,, Ajută floricica”

Tipul activității: Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor

Scopul: Consolidarea cunoștințelor matematice privind numerația 1-5

Sarcina didactică: verificarea număratului în limitele 1-5, formarea de mulțimi cu 1-5 elemente după diferite criterii, asocierea cifrei numărului corespunzător de obiecte și invers, participarea cu interes la activitate.

Obiective operaționale:
-Să numere corect în ordine crescătoare și descrescătoare în limitele 1-5;
-Să formeze mulțimi de obiecte după diferite criterii;
-Să asocieze cifra corespunzătoare numărului de obiecte.

Strategii didactice:
Materiale didactice: materiale din natură (floricele, frunze, nisip),poienița cu iarbă, gărduleț, flori, cartonașe cu cifre de la 1 la 5, tăvițe

Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, jocul, observația.

Forma de organizare: frontală, individuală, pe grupuri.

Regulile jocului: Copiii vor fi împărțiți în două echipe (echipa fluturașilor și echipa albinuțelor). Fiecare echipă ajută câte o floricică să ajungă în poienița cu flori. Pentru a ajunge în poieniță, echipele trebuie să treacă peste unele obstacole sub formă de sarcini. Câștigă echipa care aduce cele mai multe flori în poieniță.

Elemente de joc: mânuirea materialului, aplauze, mișcarea, surpriza.

Explicarea și demonstrarea jocului :
Copiii vor fi împărțiți în două echipe : echipa Fluturașilor și echipa Albinuțelor.
Educatoarea explică modul de desfășurare a jocului : fiind în aer liber, copiii descopră un spațiu ce reprezintă poienița primăverii ; în tăvițele de pe măsuță se află frunze ; copiii vin pe rând și numără frunzele.
Pentru fiecare cerință răspunde copilul numit de educatoare, aveți voie să vă ajutați, iar dacă nu știți să rezolvați sarcina, are voie să răspundă cealaltă echipă. Fiecare răspuns corect va fi răsplătit cu aplauze și o floricică-recompensă pusă în poienița primăverii, în dreptul echipei câștigătoare. Cu fiecare sarcină rezolvată, Zâna va reuși să aducă floricelele în poieniță..

Varianta 1
Copiii aleg din coș jetoanele ce reprezintă florile de primăvară și vor forma mulțimi după criteriul culoare și mărime.
Pe tot parcursul jocului sunt antrenați toți copiii, încurajându-le spiritul de competiție.

Varianta 2
Copiii formează mușuroaie din nisip, atâtea câte arată cifra și le așează în poieniță.

Complicarea jocului :
Se realizează prin metoda ,,Două colțuri”. Copiii din colțul ,,Fluturașilor” vor număra florile mari și vor lipi pe fiecare petală atâtea buline cât le indică cifra.
Copiii din colțul ,,Albinuțelor”vor număra florile mici și vor lipi pe prima floare 3 buline, pe a treia floare 2 buline și pe ultima floare 5 buline.
Copiii vor forma perechi de flori : flori mari roșii-flori mici roșii ;flori mari galbene- flori mici galbene ;
Se număra în ordine crescătoare fluturașii de pe panou și în ordine descrescătoare albinuțele. Se formesză mulțimea fluturașilor și mulțimea albinuțelor indicându-se cifra corespunzătoare fiecărei mulțimi
Educatoarea face aprecieri asupra comportamentului copiilor, se evidențiază modul în care copiii au participat la activitate.

Picture of Anghel Janina

Anghel Janina

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Normal ,,Florile Soarelui” Mioveni;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link