Joc didactic ,,Să o ajutăm pe rândunica Vica”

Domeniul Limbă și Comunicare (DLC)- Educarea limbajului:
Tema: ,,Să o ajutăm pe rândunica Vica”- joc didactic;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 -să formuleze propoziții corecte din punct de vedere gramatical și fonetic;
O2 -să despartă în silabe cuvintele reprezentate de imagini;
O3 -să reprezinte grafic cuvintele precizând numărul silabelor;
O4-să precizeze sunetul inițial al unui cuvânt dat și să identifice litera asociată sunetului cu care începe cuvântul dat;
O5 -să utilizeze corect substantivele, atât la numărul singular cât și la numărul plural, pe
baza citirii jetoanelor;

SARCINA DIDACTICĂ:
Copiii trebuie să îndeplinească sarcinile pe care le-a trimis Zâna Primăvara. Copiii vor răspunde la întrebările puse în funcție de situația creată de joc, de relația care se stabilește între membrii jocului.

REGULILE JOCULUI:
Copiii o vor ajuta pe Rândunica Vica să își construiască cuibul , prin rezolvarea
sarcinilor primite, cu ajutorul cunoștințelor dobândite anterior. Fiecare răspuns
corect aduce un element pentru construirea cuibului rândunicii.

ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialelor, surpriza, aplauze, recompense.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: exercițiul, observația, explicația, conversația, demonstrația.
Resurse materiale: planșe tematice, imagini, jetoane , décor de primăvară, coșulețe, material din natură, plicuri, scrisoare, panou.
Forma de organizare: frontal și individual
Locul de desfășurare: sala de grupă
Forme de evaluare: orală, aprecieri verbale, observarea sistematică a comportamentului
copiilor.

Explicarea sarcinilor și demonstrarea jocului
Copiii stau pe scăunele în semicerc.
Se prezintă regulile și sarcinile jocului. Copiii vor răspunde la întrebări și fiecare răspuns corect din cadrul probelor va fi răsplătit cu aplauze și un element ce reprezintă materiale pentru confecționarea cuibului rândunicii. Întrucât fiecare probă din concurs va fi introdusă printr-o scrisoare surpriză, fiecare dintre cele cinci probe ale concursului va fi explicată pe parcursul desfășurării acesteia.

Executarea jocului de probă
Jocul didactic se va desfășura pe baza unui algoritm cu variante de la simplu la complex.

Joc de probă,, Ce ne-aduce primăvara?
Li se va solicita copiilor să răspundă la întrebări pe baza imaginilor prezentate.
Se execută jocul de probă și se trece la desfășurarea propriu- zisă a jocului.

Proba 1-,, Desparte în silabe cuvintele…”
Copiii vor denumi imaginea reprezentată pe jeton, vor preciza numărul de silabe și vor reprezenta grafic numărul acestora.

Proba 2 -,,Ce sunet se aude?”
Copiii vor preciza sunetul inițial al cuvântului reprezentat in imagini și vor asocia litera corespunzătoare sunetului respectiv.

Proba 3 -,,Eu spun una tu spui multe!

Se prezintă diferite imagini cu aspecte de primăvară. Sarcina copilului solicitat este să denumească imaginea și apoi sa găsească forma de plural pentru aceasta.

Proba 4 – ,,Piramida silabelor”

Copiii vor avea la dispoziție o piramidă, pe care vor așeza imagini formate din cuvinte de respectiv patru silabe, trei silabe, două silabe și o silabă.

Complicarea jocului. ,,Formulăm propoziții” – copiii vor formula propoziții cu ajutorul cuvintelor reprezentate pe jetoane.

Evaluare
Ce am reușit să facem noi astăzi?
Ce alte păsări călătoare se mai întorc la noi?
Vom avea grijă de cuiburile păsărelelor?

Picture of Anghel Janina

Anghel Janina

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Normal ,,Florile Soarelui” Mioveni;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link