Joc didactic ,,Săculețul magic”

Grupa: Mare
Durata: 15-20 minute
Competențe vizate: conștientizarea emoțiilor, exprimarea emoțiilor, ectichetarea corectă a emoțiilor
Scop: Achiziționarea unor competențe necesare conștientizării trăirilor emoționale proprii sau ale celorlalți și dobândirea cunoștințelor ce le permit să transmită în mod adecvat mesajele cu conțimut emoțional.
Obiectivele operaționale:
-Să identifice emoțiile de bază;
-Să identifice emoțiile altor persoane în diverse situații;
-Să asocieze o etichetă verbală expresiei emoționale din desen;
-Să asocieze trăirile emoționale cu un anumit context.
Material didactic: săculeț, cartonașe cu emoții(bucurie, furie, tristețe, teamă), jetoane cu imagini, cutii, cubul cu emoții.
Descrierea jocului:
     Copiii vor extrage dintr-un săculeț câte o imagine, vor descrie imaginea și vor spune cum se simte personajul – vesel, trist, speriat, furios. Fiecare copil va exemplifica o situație din viața lui, în care s-a simțit la fel ca personajul din imaginea aleasă.
Într-o cutie se vor pune toate jetoanele cu emoţii pozitive, iar în cea de-a doua pe cele cu emoţii negative. Se cere copilor să scoată din cele două cutii câte un jeton, astfel încât să aibă în mână un jeton reprezentând o emoţie pozitivă şi una negativă, identifică denumirile emoţiilor de pe cartonaşe şi se gândesc la o situaţie în care s-au simţit bucurși, respectiv o situaţie în care au simţit tristeţe/teamă/furie.
     Educatoarea va mima emoțiile de bază. Copiii vor urmări pe fața educatoarei care sunt emoțiile și vor ghici emoția de pe fața ei, apoi vor încerca să exprime cele patru emoții de bază. Un copil sau educatoarea va scoate din săculeț un cub cu emoții, îl va rostogoli spre un alt copil, acesta denumește emoția de pe latura de deasupra cubului și prezintă o situație în care a simțit acea emoție.
     Copiilor li se prezintă o serie de jetoane ce reprezintă diverse contexte, situații, evenimente din viață și li se distribuie câte un set de jetoane reprezentând emoțiile de bază. Copiii trebuie să potrivească fiecărui context emoția corespunzătoare și să ridice jetonul. Cei care asociază corect jetoanele cu imaginile sunt recompensați cu fețe zâmbitoare.

Picture of Trofin Daniela

Trofin Daniela

Profesor învățământ preșcolar la Școala Gimnazială Grumăzești, Județul Neamț, cu o vechime în învățământ de 26 ani, gradul didactic I;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link