Joc didactic “Căsuțele celor trei purceluși”

CLASA: pregătitoare
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
SUBIECTUL LECŢIEI: “Căsuțele celor trei purceluși”
TIPUL LECŢIEI: evaluarea cunoștințelor operațiilor cu mulțimi de numere naturale
SCOPUL LECŢIEI: evaluarea cunoștințelor de a efectua operații de adunare și scădere.
COMPETENŢE VIZATE:
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată;
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-31;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- Să ulilizeze oral termonologia specifică în rezolvarea de exerciții și probleme;
O2- Să efectueze oral și în scris operații de adunare și scăderea în concentrul 0-31;
O3- Să rezolve în scris probleme care au operații de același ordin;
O4- Să compună în scris probleme după scheme date;
CONȚINUTUL JOCULUI: Pornind de acasă, cei trei purceluşi au fost sfătuiți de părinții lor să se apere de lupul cel rău. Ei s-au decis să își construiască câte o căsuță în care să se ferească de lupul rău, adăpostindu-se de el şi pentru ca acesta să nu poată intra. Cei trei purceluşi şi-au construit căsuțe astfel: primul purceluș a decis să construiască o casă din paie, cel de-al doilea una din cărămizi, cel de-al treilea din lemne.
REGULILE DE JOC: Învățătoarea ȋi anunță pe elevi că dacă vor rezolva corect toate cerințele îi vor ajuta pe cei trei purceluși să își poată construi căsuțele din diferite materiale pentru a se putea apăra de lupul cel rău.
ELEMENTELE DE JOC: competiție pe echipe, recompense – ecusoane cu cei 3 purceluși”, jetoane cu numere, aplauze (stimulare), coșuleț, flori din carton, cutie, fișă cerințe.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: exercițiul, conversația explicația, expunerea, instructajul verbal, autoevaluarea.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, în echipă, pe grupe, individual;
RESURSE MATERIALE: videoproiector, ppt, fişe de lucru, fişe de evaluare
RESURSE TEMPORALE: 50 minute
RESURSE UMANE: 14 elevi
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, probă scrisă, interevaluarea.

Desfășurarea jocului
Învățătoarea împarte clasa în trei echipe. Prima echipă va fi cea care ȋl va ajuta pe purcelușul care ȋşi construieşte casa din paie, cea de-a doua echipă este cea care va ajuta purcelușul care ȋşi construieşte căsuța din lemne, iar ultima echipă este cea cea care ȋl va ajuta pe purcelușul care ȋşi construieşte căsuța din cărămizi. Fiecare echipă, va primi o foaie pe care sunt scrise următoarele cerințe, alături și de materialele necesare desfășurării jocului:

Echipa 1: Din toate jetoanele primite, elevii acestei grupe, vor fi nevoiți să așeze în ordine crescătoare toate numerele cuprinse între 6 și 23. Dintre acestea, ei vor alege apoi, toate numerele mai mari decât 12, dar mai mici decât 21. Cu 5 mai puține din totalul acestor jetoane cu numere stabilite, constituie numărul de paie de care primul purceluș are nevoie pentru a-și construi casa apărătoare de lupul cel rău.

Echipa 2: Va alege dintr-un coșuleț în ordine crescătoare jetoanele care au numere mai mici decât 25 și mai mari sau egale cu 31. Luând ȋn calcul că celui de-al doilea purceluș ȋi trebuie tot atâtea lemne egale cu triplul succesorului primului număr selectat, precum și de tot atâtea cuie cât ȋi arată totalul jetoanelor cu numerele pare regăsite între 12 și 29, ȋl putem astfel ajuta pe acesta să calculeze ȋn mod corect, materialele utile pentru a-și putea construi casa care-l va apăra de lupul cel rău.

Echipa 3: Este rugată să scrie pe foaie toate numerele impare regăsite între 21 și 31. Apoi, aceştia, vor alege dintr-o cutie tot atâtea flori (din carton) egale cu numerele impare găsite. Adunând numărul florilor cu suma numerelor mai mari sau egale decât 17 și mai mici decât 12, îl vor putea astfel ajuta pe cel de-al treilea purceluș să identifice numărul de cărămizi care ȋi trebuie pentru a construi căsuța care-l v-a apăra de lupul cel rău.
Elevii rezolvă sarcinile propuse ȋn cadrul jocului, vor fi prezentate ȋn fața colegilor, corectate şi analizate de către aceştia.

Picture of Curtașu Adina Elena

Curtașu Adina Elena

Profesor învățământ primar la Școala Gimnazială Comișani;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link