Joc didactic Limba și literatura română-,,Prinde și spune”

DISCIPLINA: Limba şi Literatura Romȃnă
CONŢINUTURI: Părţi de vorbire. Substantivul
CLASA: 3 – 4
DENUMIREA JOCULUI: Prinde şi spune!
SARCINA DIDACTICĂ: Găsirea unor substantive comune de un anumit gen şi număr, în funcţie de cerinţa conducătorului jocului, odată cu prinderea unei mingi
MATERIAL DIDACTIC: o minge mică sau un obiect care poate fi uşor prins de elevi
REGULILE ŞI DESFĂŞURAREA JOCULUI:
    Jocul se desfăşoară pe grupe de cȃte 8-10 elevi, care vor fi chemate pe rȃnd în spaţiul liber din sala de clasă. Copiii se vor aşeza într-un cerc, iar învăţătorul va explica copiilor că va arunca mingea către un anumit elev care, după ce a prins-o, are la dispoziţie 4 secunde pentru a da exemplu de un substantiv comun al cărui gen şi număr va fi anunţat de învăţător.
     Jocul începe. Ȋnvăţătorul spune: „Pentru ca răspunsurile voastre să fie considerate corecte, trebuie saprindeţi mingea, să daţi un exemplu corect, să vă încadraţi în timp şi să-mi aruncaţi mingea înapoi. Orice neatenţie atrage după sine eliminarea din joc. Începem cu un substantive de gen feminin si număr singular”, după care aruncamingea către un elev. Dacă răspunsul acestuia respectă regulile stabilite, rămȃne în joc, iar în caz contrar trece în bancă. Jocul continuă tot aşa, învăţătorul modificȃnd din cȃnd în cȃnd genul şi numărul substantivului cerut, pȃnă cȃnd în joc mai rămȃn 2-3 elevi din grupă. Se anunţă încetarea jocului, iar elevii rămaşi în joc trec într-o parte. Se procedează identic cu celelalte două grupe. Ȋn final se formează o altă grupă cu toţi elevii selecţionaţi. Se procedează la fel, iar ultimii 2-3 elevi rămaşi în joc pănă la final vor fi felicitaţi.
Se recomandă ca, după primul joc, învăţătorul să încredinţeze sarcina de conducător pe rȃnd cȃte unuia dintre elevii selecţionaţi.
Ȋn situaţia în care un copil exemplifică parţial corect un substantiv (doar genul sau doar numărul), răspunsul este considerat greşit, iar elevul este eliminat din joc.

Picture of Jimborean Camelia

Jimborean Camelia

Profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanu;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link